Vissa problem med Adobe och våra blanketter

Vi har kunnat konstatera att det har uppstått något fel vid användandet av vissa av våra årsräknings- och redogörelseblanketter. Felmeddelanden dyker upp och det går inte att spara data.

Vi jobbar för fullt på att få klarhet i vad dessa problem orsakas av så att vi snarast kan avhjälpa felet.

Under tiden finns två sammanslagna blanketter (det vill säga med både årsräkning och redogörelse) som fungerar som de ska. Det är bara de som ligger på hemsidan för närvarande

Redogörelse - God man/Förvaltare

Årsräkning och Redogörelse - med kopplad specifikation

Årsräkning och redogörelse - utan kopplad specifikation

 

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 januari 2020