Enkätsvar för 2019 publicerade

Vi har fått svaren på höstens enkät sammanställda.

Du hittar enkätsvaren på sidan

Enkät 2019

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 januari 2020