Enkätsvar för 2018 - publicerade

Nu har vi publicerat enkätsvaren från den enkät som gjordes gemensamt av de flesta av Storstockholms överförmyndare.

Dokumenten ligger under egen rubrik på vår hemsida

Enkät 2018

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 november 2019