Enkät 2019 utskickad

Enkät för år 2019 skickades i slutet av augusti ut till cirka 600 slumpvis utvalda ställföreträdare och huvudmän.

Vi hoppas på stor svarsfrekvens så att vi kan använda utfallet av enkätsvaren i vårt fortlöpande arbete för att förbättra vår verksamhet och service till er.

 

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 januari 2020