Bostadstillägg för pensionärer

Pensionsmyndigheten har bett om hjälp att sprida information om att pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg. Nedan följer information från dem.

Omkring 100 000 pensionärer går miste om detta tillägg, enligt tidigare uppskattningar. Bostadstillägg betalas ut med i genomsnitt ca 2 400 kronor per månad – ett skattefritt tillägg till pensionen.

Bostadstillägget kan även innebära lägre utgifter för kommunerna, då kostnaden för förbehållsbeloppet i avgiftsberäkningen kan minska.

För att ni i ert arbete ska kunna hjälpa pensionärerna att ta reda på om de bör ansöka om bostadstillägg har vi tagit fram dessa tumregler. Har pensionären inkomster över inkomstgränsen finns i regel ingen möjlighet att få bostadstillägg. Tänk på att om inkomsterna eller bostadskostnaden förändras längre fram kan möjlighet till bostadstillägg finnas då.

Bostadskostnad per månad     Tumregel för inkomstgräns per månad

3 000 kr                                          12 000 kr efter skatt

4 000 kr                                          13 000 kr efter skatt

5 600 kr                                          15 000 kr efter skatt

Har pensionären en inkomst omkring eller lägre än beloppen i tabellen finns det en beräkningshjälp för att kunna ta reda på om en ansökan bör göras, beräkna för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Sprid gärna information om bostadstillägg vidare med hjälp av vår utskriftsvänliga broschyr "Har du rätt till bostadstillägg?". Broschyren passar sig väl för att spridas brett och kan till exempel bifogas tillsammans med andra utskick till målgruppen.

Det finns även information om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd i form av tryckta broschyrer som kan beställas via broschyrer@pensionsmyndigheten.se Ange broschyr PM7676 för bostadstillägg. broschyr PM7679 för äldreförsörjningsstöd, PM 7679eng för den engelska broschyren för äldreförsörjningsstöd. Glöm inte att ange antal broschyrer och leveransadress vid beställning.

Undrar ni över något kan ni kontakta oss direkt på infoBT@pensionsmyndigheten.se Observera att denna kontakt gäller för er som organisation. Frågor från enskilda pensionärer ska gå via vår vanliga kundservice.

Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund
Telefon 0771-776 776
www.pensionsmyndigheten.sePensionsmyndigheten önskar er hjälp för att informera mer om bostadstillägg till pensionärer.

Omkring 100 000 pensionärer går miste om detta tillägg, enligt tidigare uppskattningar. Bostadstillägg betalas ut med i genomsnitt ca 2 400 kronor per månad – ett skattefritt tillägg till pensionen.

Bostadstillägget kan även innebära lägre utgifter för kommunerna, då kostnaden för förbehållsbeloppet i avgiftsberäkningen kan minska.

För att ni i ert arbete ska kunna hjälpa pensionärerna att ta reda på om de bör ansöka om bostadstillägg har vi tagit fram dessa tumregler. Har pensionären inkomster över inkomstgränsen finns i regel ingen möjlighet att få bostadstillägg. Tänk på att om inkomsterna eller bostadskostnaden förändras längre fram kan möjlighet till bostadstillägg finnas då.

Bostadskostnad per månad       Tumregel för inkomstgräns per månad

3 000 kr                                       12 000 kr efter skatt

4 000 kr                                       13 000 kr efter skatt

5 600 kr                                       15 000 kr efter skatt

Har pensionären en inkomst omkring eller lägre än beloppen i ovan finns det en beräkningshjälp för att kunna ta reda på om en ansökan bör göras, beräkna för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Sprid gärna information om bostadstillägg vidare med hjälp av vår utskriftsvänliga broschyr "Har du rätt till bostadstillägg?" Broschyren passar sig väl för att spridas brett och kan till exempel bifogas tillsammans med andra utskick till målgruppen.

Det finns även information om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd i form av tryckta broschyrer som kan beställas via broschyrer@pensionsmyndigheten.se Ange broschyr PM7676 för bostadstillägg. broschyr PM7679 för äldreförsörjningsstöd, PM 7679eng för den engelska broschyren för äldreförsörjningsstöd. Glöm inte att ange antal broschyrer och leveransadress vid beställning.

 

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 februari 2019