Åtgärdade problem med årsräkningsblanketten

Nämnden har kontaktats av några ställföreträdare angående att årsräkningsblanketten med kopplad specifikation inte fungerar.

Något hade inträffat med mallen som gjorde att det inte gick att spara uppgifter i dokumentet efter att det sparats ner på datorn och öppnats upp från den platsen.

Detta är nu åtgärdat och kontrollerat.

Om något mer problem skulle uppkomma är vi tacksamma för uppgift om det. Maila till rebecca.hollander@haninge.se

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2019