Uppdaterad information: Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten skickar inte längre ut kontrolluppgifter

Nämnden har uppmärksammats på att Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan inte längre skickar ut kontrolluppgift automatiskt.

Intitialt fick nämnden information vid kontakt med Skatteverket att man kan kunde vända sig till dem för att få dessa kontrolluppgifter. Det har visat sig vara fel. Vi beklagar detta.

Skatteverket har den 29 januari 2020 kontaktat nämnden om att de inte vill ha förfrågningar från ställföreträdare om kontrolluppgifterna. De hänvisar till de två myndigheterna och anger att dessa är skyldiga att lämna ut kontrolluppgift till sina kunder om de begär det.

Begär kontrolluppgift från respektive myndighet

Godmansföreningen har informerat oss om ett enkelt sätt att gå tillväga. Du kan ringa Försäkringskassan/pensionsmyndigheten och begära en "sammanställning över verkställda utbetalningar" för t ex år 2019. Den får du med posten någon dag efter begäran. Av den framgår samtliga utbetalningar samt skatt för året. 

När du lämnar in din årsräkning vill vi att du, tillsammans med den kontrolluppgift du får hemskickad, bifogar ett utbetalningsbesked från redovisningsperioden. Det är för att vi ska kunna se eventuell utmätning eller skattefria inkomster.

Undantag vid redovisningen

Med anledning av förändringen vad gäller kontrolluppgifterna kommer vi att acceptera att du inte skickar in kontrolluppgiften tillsammans med din årsredovisning. Du behöver då istället skicka in de utbetalningsbesked som du har fått från dessa myndigheter under redovisningsperioden.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 februari 2020