Aktuellt

 • Förfrågan om uppdrag från nämnden - information och utseende

  21 februari 2019

  Sedan våren 2018 använder vi Varbi som rekryteringsprogram. Det är i det programmet man registrerar sig om man vill ta uppdrag och det är också via det man får förfrågan om uppdrag. E-postmeddelandet från Varbi var tidigare på engelska, men det har nu rättats till. Nedan finns länk som visar hur meddelandet ser ut.

 • Förtydligad instruktion om nämndens blanketter

  14 februari 2019

  Några ställföreträdare har hört av sig om problem med årsräkningsblanketterna. Det är bra att ni hör av er vid problem, så att vi kan bli bättre och tydligare.

 • Bostadstillägg för pensionärer

  15 januari 2019

  Pensionsmyndigheten har bett om hjälp att sprida information om att pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg. Nedan följer information från dem.

 • Åtgärdade problem med årsräkningsblanketten

  15 januari 2019

  Nämnden har kontaktats av några ställföreträdare angående att årsräkningsblanketten med kopplad specifikation inte fungerar.

 • Ny överförmyndarnämnd den 1 januari 2019

  18 december 2018

  Den 1 januari 2019 kommer Salems kommun att förena sig i det tidigare kommunövergripande samarbetet och en ny gemensam överförmyndarnämnd kommer att skapas. På tjänstemannasidan tillkommer en handläggare.

 • Merkostnadsersättning ersätter handikappersättning

  12 december 2018

  Den första januari 2019 börjar en ny sorts ersättning att gälla hos Försäkringskassan. På sikt är den tänkt att ersätta handikappersättningen, men de båda ersättningarna kommer att löpa parallellt under ett antal år.

 • Ny leverantör av tolktjänster från 1 november 2018

  4 december 2018

  Haninge kommun har ingått ett avtal med Hero Tolk AB gällande tolkförmedlingstjänster för plats- och telefontolkning. Avtalet trädde i kraft den 1 november 2018

 • Statlig ersättning till tvångssteriliserade

  9 oktober 2018

  Den 30 juni 2013 upphävdes den lag som krävde att alla personer som ändrade sitt juridiska kön var tvungna att sterilisera sig. Den 1 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som ger de personer som tvingats till sterilisering på detta sätt rätt till viss ersättning.

 • GDPR - Trädde i kraft den 25 maj 2018

  8 maj 2018

  Från och med den 25 maj 2018 tar EU-förordningen om behandling av personuppgifter (GDPR) över som gällande rätt istället för den gamla personuppgiftslagen (PUL).

 • Enkätsvar 2017 - nu publicerade

  17 april 2018

  Nu har vi publicerat enkätsvaren från den enkät som gjordes gemensamt av de flesta av Storstockholms överförmyndare.

 • {{item.Title}}

  {{item.LastModifiedString}}

  Kategorier: {{category.Title}}
  {{tag.Name}}