Aktuellt

 • Statlig ersättning till tvångssteriliserade

  9 oktober 2018

  Den 30 juni 2013 upphävdes den lag som krävde att alla personer som ändrade sitt juridiska kön var tvungna att sterilisera sig. Den 1 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som ger de personer som tvingats till sterilisering på detta sätt rätt till viss ersättning.

 • Enkät för 2018 utskickad

  28 september 2018

  Liksom förra året samarbetar Södertörns överförmyndarnämnd med flera andra överförmyndarnämnder i ett enat enkätutskick. Varje överförmyndarnämnd får sina egna enkätsvar att dra lärdom av.

 • Godmansföreningen Södertörn bjuder in till utbildning

  12 september 2018

  Godmansföreningen Södertörn håller i höst utbildning för såväl nya gode män och förvaltare som för de som redan har uppdrag och vill få möjlighet att utveckla sin kompetens inom området.

 • GDPR - Trädde i kraft den 25 maj 2018

  8 maj 2018

  Från och med den 25 maj 2018 tar EU-förordningen om behandling av personuppgifter (GDPR) över som gällande rätt istället för den gamla personuppgiftslagen (PUL).

 • Enkätsvar 2017 - nu publicerade

  17 april 2018

  Nu har vi publicerat enkätsvaren från den enkät som gjordes gemensamt av de flesta av Storstockholms överförmyndare.

 • Nu kan du anmäla intresse för uppdrag/fler uppdrag digitalt

  5 april 2018

  Tidigare har man lämnat in en intresseanmälan i blankettform. Fr o m 5 april 2018 anmäler man istället sitt intresse digitalt. Detta är tänkt att användas av såväl nya ställföreträdare som av ställföreträdare som vill ha fler uppdrag.

 • Haninge kommun byter bank

  5 april 2018

  Från och med den 1 maj byter Haninge kommun utbetalande bank. Se informationen nedan från kommunens löneenhet.

 • E-Wärna för ensamkommande

  6 mars 2018

  Den 1:a april öppnas E-Wärna för inlämnande av digitala arvodesräkningar för ensamkommande barn.

 • Nya regler 2017 om rätt till betalkonto

  24 oktober 2017

  Från den 1 juni 2017 finns en lag som ger rätt till öppnande av betalkonto med grundläggande funktioner

 • Nya arvodesregler för ensamkommande fr o m 2017-07-01

  13 oktober 2017

  Nya ersättningsregler för gode män som har uppdrag för ensamkommande barn

 • {{item.Title}}

  {{item.LastModifiedString}}

  Kategorier: {{category.Title}}
  {{tag.Name}}