Aktuellt

 • Bostadstillägg för pensionärer

  15 januari 2019

  Pensionsmyndigheten har bett om hjälp att sprida information om att pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg. Nedan följer information från dem.

 • Åtgärdade problem med årsräkningsblanketten

  15 januari 2019

  Nämnden har kontaktats av några ställföreträdare angående att årsräkningsblanketten med kopplad specifikation inte fungerar.

 • Ny överförmyndarnämnd den 1 januari 2019

  18 december 2018

  Den 1 januari 2019 kommer Salems kommun att förena sig i det tidigare kommunövergripande samarbetet och en ny gemensam överförmyndarnämnd kommer att skapas. På tjänstemannasidan tillkommer en handläggare.

 • Merkostnadsersättning ersätter handikappersättning

  12 december 2018

  Den första januari 2019 börjar en ny sorts ersättning att gälla hos Försäkringskassan. På sikt är den tänkt att ersätta handikappersättningen, men de båda ersättningarna kommer att löpa parallellt under ett antal år.

 • Ny leverantör av tolktjänster från 1 november 2018

  4 december 2018

  Haninge kommun har ingått ett avtal med Hero Tolk AB gällande tolkförmedlingstjänster för plats- och telefontolkning. Avtalet trädde i kraft den 1 november 2018

 • Statlig ersättning till tvångssteriliserade

  9 oktober 2018

  Den 30 juni 2013 upphävdes den lag som krävde att alla personer som ändrade sitt juridiska kön var tvungna att sterilisera sig. Den 1 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som ger de personer som tvingats till sterilisering på detta sätt rätt till viss ersättning.

 • GDPR - Trädde i kraft den 25 maj 2018

  8 maj 2018

  Från och med den 25 maj 2018 tar EU-förordningen om behandling av personuppgifter (GDPR) över som gällande rätt istället för den gamla personuppgiftslagen (PUL).

 • Enkätsvar 2017 - nu publicerade

  17 april 2018

  Nu har vi publicerat enkätsvaren från den enkät som gjordes gemensamt av de flesta av Storstockholms överförmyndare.

 • Nu kan du anmäla intresse för uppdrag/fler uppdrag digitalt

  5 april 2018

  Tidigare har man lämnat in en intresseanmälan i blankettform. Fr o m 5 april 2018 anmäler man istället sitt intresse digitalt. Detta är tänkt att användas av såväl nya ställföreträdare som av ställföreträdare som vill ha fler uppdrag.

 • Haninge kommun byter bank

  5 april 2018

  Från och med den 1 maj byter Haninge kommun utbetalande bank. Se informationen nedan från kommunens löneenhet.

 • {{item.Title}}

  {{item.LastModifiedString}}

  Kategorier: {{category.Title}}
  {{tag.Name}}