Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Upplev SO

Läroplanen för de samhällsorienterade ämnena ger mycket utrymme att flytta ut undervisningen och att arbeta upplevelsebaserat. Inte minst när det gäller fältstudier och att använda den kommunala organisationen i undervisningen.

Om du som lärare själv har kunskap om området kan det vara lättare att involvera eleverna. En del av tipsen nedan kan vara en hjälp också för dig som vill bli trygg i din undervsining i närområdet.

Urberg och sprickdalslandskapet - Hur syns det i Haninge?

Ett utmärkande drag för vår region är sprikdalslandskapet. Se hur sprickorna i berggrunden sträcker sig genom landskapet, med Lantmäteriets Min karta och terrängskuggning (där höjder framträder. Välj halvt genomskinlig, så framträder höjderna bra. Se kartan nedan.) 

Istiden - Vilka spår ser vi? 

Tänk bort växtligheten och människans byggarbeten. Mycket av landskapets former bildades under den senaste inlandsisen och den tid som följde när isen smälte, land var nertryckt under vatten, och sen steg upp. Slipade berghällar, lerjordar, räfflor i berget, flyttblock, sandområden. 

Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta visar på detaljnivå vad marken består av. (Klicka i kartan, få upp en lista, klicka på +.) Ni kommer säkert att göra många istidsupptäckter i er närmiljö. Sveriges Geologiska Undersöknings karta över isräfflor, visar hur isen har rört sig över Haninge.

Istiden och landets höjning visas fint i den här filmen från SGU, Nära havet vill jag bo. Mot slutet syns en skylt med Haninge.

Läs mer om Haninges geologi, på Naturkartan. Läs mer om berg och istidsformationer i Haninge från en skylt i Rudans naturrservat. 

Fornsök - Finns fornlämningar nära dig? (åk F - gymn/vux)

I karttjänsten Fornsök finns alla Sveriges kända fornlämningar inlagda. Karttjänsten uppdateras av Riksantikvarieämbetet och du kan zooma dig in till den plats du är på. I telefonen aktiverar du platstjänster och kan se var du själv är.

Eniro - Din plats från ovan vid mitten av 1900-talet (åk F - gymn/vux)

Eniro har en karttjänst med flygfoton tagna vid mitten av 1900-talet. Med ett reglage kan du jämföra nytagna flygbilder med gamla, på ett enkelt sätt. Här kan man hitta mycket spännande saker: Har jordbruksmark försvunnit? Har bebyggelse tillkommit? Finns det hus eller gårdar som har rivits? Hur såg det ut då vid vår skolgård? Finns mitt hus, om inte hur såg det ut då? Öppna karttjänsten Eniro här, välj "Flygfoto m m" och sedan "Historiska flygfoton".

Haninge.se - Var går skolans tomtgräns? (åk F - 3)

I Haninge kommuns tomtkarta kan du se vilket område som är skolans. tomten markeras med en streckad linje. Vilka andra tomter finns i området? Vem äger en mark? Här hittar du till Haninge kommuns tomtkarta.  

Google Earth - 3D-flyg över skolområdet (åk F - 3)

Google Earth och 3D-funktionen är ett åskådligt sätt att visa hur kartbildens 2D hänger ihop med verklighetens 3D. 

Haninge.se - Säg vad du tycker!

Haninge kommun bjuder in medborgare att lämna synpunkter, ge förslag och att berätta om saker som är fel. Här finns olika möjligheter för påverkan som eleverna kan prova. Länk till Engagera dig och påverka

Nyheter - Vad händer i Haninge? (åk 4 - gymn/vux)

Lokal nyhetsrapportering finns på nyhetssajten Mitt i Haninge. Vad rapporterar journalisterna om i Haninge - och vad inte? Har eleverna nyhetstips till redaktionen? Hur skiljer sig nyhetsartiklarna från information på kommunens hemsida eller inlägg i lokala sociala medier-konton? 

Haninge.se - Vem bestämmer i Haninge kommun? (åk 4 - gymn/vux)

En databas visar vilka personer och partier som styr i kommunen. Och på hemsidan finns ett organisationsschema för Haninge kommun. Vilka partier styr? Vem kan kontakta kommunens politiker? 

Haninge.se - Finns det framtidsplaner för ert närområde? (Åk 4 - gymn/vux)

Kommunen har en karttjänst med detaljplaner. En detaljplan bestämmer hur ett område får bebyggas, till exempel var hus får placeras, hur höga de får vara och vad husen får användas till. Ofta är de dokumenten starten på en ny planering av ett område. En del detaljplaner kan vara jättegamla, andra är precis nya. Detaljplanen består ofta av plankartor och planbeskrivningar. Är de nya finns mycket information kring hur man ser på t ex buller i området, vad det finns risker för föroreingar, hur dagvattnet hanteras och vad man föreslår och vill med platsen.

Med hjälp av detaljplanerna kan ni undersöka demokratiska processen för byggen. När får medborgare vara med att tycka? Vem får säga sin mening? Vad har en stad för utmaningar? Vem bestämmer över vad som får byggas? Vad säger barnkonventionen om barns rättigheter i sin närmiljö?

Gå till Haninge kommuns detaljplaner

Planprocessen, så går den till.

Gräv bland historiska kartor (gymn/vux)

Sverige har en enorm skatt av bevarade historiska kartor, från 1600-talet och framåt. Det var ett sätt för kungariket att skaffa sig överblick över landets rikedomar.

Att jobba med det här kartmaterialet (skifteskartor, ägoindelningskartor) är inte helt enkelt, men kan passa för projektarbete på gymnasiet, eller för dig som lärare, som vill gräva djupare i bakgrundsinformation om en plats. Finns det en flerhundraårig karta över just ert närområde, kan den ge fantastiska ingångar till undersöknignar på platsen. Lantmäteriets ingångssida till historiska kartor

Senast uppdaterad: 26 mars 2024