Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Pedagogiska priser

Vinnare av årets pedagogiska priser för 2023 års insatser är korade. Glada miner, applåder och en och annan rörd tår syntes under utdelningen i de respektive skolorna då kommunens nämndpolitiker delade ut priserna. Gensvaret för priserna har varit stort och visar tydligt det engagemang och den stolthet som finns för våra skolor och förskolor.

Blombukett i papper i fokus. En man och en kvinna står i bakgrunden och kommunicerar.

Priserna delades ut av ordförande i barn- och förskolenämnden Pernilla Kjellin, ordförande i grundskolenämnden Veronica Pagard Salem och ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Adam Simonsson.

Här är alla vinnare av Pedagogiska priserna 2023:

Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag i förskola

Gabriela Senderowska, Kastanjens förskola 

Motivering till utmärkelsen
På ett självklart, ödmjukt och respektfullt sätt ser Gabriela Senderowska varje barns behov och potential. Ur detta förhållningssätt ger hon varje barn möjligheter och förutsättningar att inkluderas och utvecklas i förskolans utbildning. Med brinnande glöd, och med pennan nära till hands, lyssnar hon lyhört och med stort intresse in barnens tankar och hypoteser och utvecklar sin undervisning tillsammans med sina kollegor på ett fantasifullt och kreativt sätt.


Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag i grundskola F-6, anpassad grundskola F–6

Hussein Al Mousawi, Runstensskolan

Motivering: Hussein Al Mousawi har en unik förmåga att bemöta och se det goda i varje enskild elev och vårdnadshavare. För honom är det självklart att alla elever gör rätt om de får rätt förutsättningar och med sin närvaro får han eleverna att lyckas. Hussein finns alltid till hands där det behövs och är en stor trygghet för hela skolan. Han gör skillnad varje dag för både elever, vårdnadshavare och personal.


Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag i fritidshem inom grundskola, anpassad grundskola

Maria Larsson, Vendelsömalmsskolans fritidshem

Motivering: Maria Larsson är förstelärare på Vendelsömalmsskolans fritidshem. Hon har ett enastående engagemang och fokus på det pedagogiska uppdraget som gjort skillnad för både enskilda elever och elevgrupper, samtidigt som hon präglat arbetet på fritidshemmet. Maria har en helhetssyn på elevens skoldag och betonar samarbete och personalens gemensamma ansvar för elevernas utveckling och lärande. Dessutom är Maria är en glad och positiv pedagog med en imponerande kreativitet och handlingskraft. Trots utmanande förhållanden tar hon sig an varje barn på bästa sätt varje dag. Hon ser, lyssnar och förstår varje barn individuellt, vilket skapar en trygg och positiv miljö för både barn och föräldrar.


Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag i grundskola 7-9, anpassad grundskola åk 7–9

Magnus Lindberg, Vega skola

Motivering: Magnus Lindberg är en lärare som både vill och vet att alla elever kan lyckas. Magnus skapar en kultur i klassrummet där eleverna känner sig trygga, sedda och hörda och med sin energi, sitt driv och engagemang gör han varje elev delaktig och engagerad. Varje dag, lektion och minut är viktig för Magnus, något han också får var och en av sina elever att känna. Magnus elever vittnar om att de med Magnus hjälp fått alla So ämnen och So att gå från att vara ett av de tråkigare ämnena till ämnen de längtar till. Men inte nog med det, eleverna säger att Magnus också är extremt snäll och de kan prata med honom om vad som helst. 


Särskilt skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, högskoleförberedande program gymnasieskola

Kvinna håller i diplom intill en staty utomhus. Foto i halvfigur.Evy Josefsson, lärare vid Fredrika Bremergymnasiet.Foto: Haninge kommun

Evy Josefsson, Fredrika Bremergymnasiet

Motivering: Evy Josefsson undervisar i svenska. Hon förstår att alla elever har olika förutsättningar och hon drivs av att det alltid finns utrymme för utveckling. Hon ger personlig och detaljerad feedback till varje elev, vilket utmanar dem både intellektuellt och personligt. Genom sitt upplägg av uppgifterna i svenskakursen ger hon utrymme för individuell utveckling och betonar vikten av kommunikation och tolkning. Även om skolsystemet bygger på betyg, tror Evy på individuell utveckling av kunskap och ger hellre omdömen. Evy är dessutom alltid trevlig, optimistisk och öppen för samtal. Evy är mer än en svensklärare - hennes kvaliteter gör henne till en av de bästa lärarna!


Särskilt skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, yrkesprogram  gymnasieskola, anpassad gymnasieskola

Karin Granqvist, Berga Naturbruksgymnasium

Motivering: Karin Granqvist är en pedagogisk, omtänksam och snäll lärare. Hon går långt för att säkerställa att vi elever klarar av de kunskapskrav vi har. Karin anpassar sitt arbete efter våra individuella behov för att vi ska kunna prestera på vår bästa nivå i skolan. Hon är en lärare som man känner sig trygg med och som man vet att man kan prata med och lita på om man behöver hjälp eller stöd. 


Särskilt skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, introduktionsprogram gymnasieskola eller individuellt program anpassad gymnasieskola

Foto kommer

Arbetslaget för introduktionsprogram - individuellt alternativ, Riksäpplets gymnasium 

Motivering: Lärargruppen för introduktionsprogrammet har, med oöverträffat engagemang och effektivitet, förbättrat möjligheterna för elever som kommer från tidigare skolmisslyckanden att nå behörighet till nationella program. Genom att lyfta dessa elever har de lyckats skapa en positiv framåtrörelse av kunskap och självförtroende. Med enastående envishet och dedikation har de skapat en trygg och inkluderande miljö som främjar lärande. Lärarna är ovärderliga för sina elever och skapar förändring som varar långt bortom klassrummets väggar. 


Särskilt skicklig pedagog, arbetsgrupp inom vuxenutbildning

Foto kommer

Studerande teamet, Centrum Vux

Studerandeteamet på Centrum Vux är vuxenutbildningens variant av en konsultativ elevhälsa, detta trots att det saknas lagkrav på en sådan i vuxenutbildningen. Genom studerandeteamet får eleverna hjälp att klara sina studier och teamet har genom åren och sin breda kompetens blivit ett viktigt stöd för både lärare och elever. Studerandeteamet är i dag ett multiprofessionellt team där olika kompetenser möts och bidrar med just sin kunskap. Här finns specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, studie- och yrkesvägledare och legitimerade lärare. Studerandeteamet kan snabbt ta sig an elever inom Centrum Vux - en heterogen målgrupp som ofta studerar en kort men intensiv tid för att sedan gå vidare i arbete och högre studier. 


Särskilt skicklig pedagogisk ledning och utveckling

Central ledning förskolan, CLF
Jan Oskarsson, Cecilia Hennies, Soraya Saadati, Birgitta Larsen, Marie Andersson, Jessica Gillerud, Jill Stråhle, Maria Sandström, Tobias Kindblom, Louise Biehl, Åsa Harge. 

Motivering: Rektorernas gemensamma ledarskap och samarbete har lett till att Haninges kommunala förskolor i dag är vida kända utanför kommungränsen. Målinriktat pedagogiskt samarbete i nätverk och över förskolegränserna har satt våra kommunala förskolor på hela Sveriges karta. Målet är att skapa den bästa likvärdiga förskolan med hög kvalitet. Allt med fokus på barnens bästa. I slutet av april manifesteras detta arbete med ”Meetingdagarna 2024”, som är både ett externt och internt event. Även samarbetet med Linköpings universitet och att ta fram utbildningspaketet ”Barnafrid – Våga se, höra och göra”, är ett bevis på att CLF inte bara har drömmar. De förverkligar dem också.


Bästa innovatör och entreprenör

Lovisa Sköldefors, Central Pedagogiska, Enheten för utveckling och digitalisering, Utbildningsförvaltningens Centrala Enheter

Motivering: Lovisa Sköldefors var under många år en vital del av Haninges kommunala förskolor i sitt uppdrag som central pedagogista. Hon hade en sällsynt förmåga att se det stora i det lilla, att upptäcka och se lärande i vardagliga situationer och miljöer. Praktiken stod alltid i fokus, oavsett om hon arbetade med en ledningsgrupp eller ledde ett nätverk, så hade hon alltid fokus på barnen och familjerna. Med sitt enastående engagemang, kunskap och att alltid lyfta barnens röster har Lovisa varit en stor del av de kommunala förskolornas utveckling och är en värdig vinnare av bästa innovatör och entreprenör. Priset har delats ut postumt.


Bästa förskolerestaurang/skolrestaurang/kök

Hagaköket årskurs F-3, HagaLyckebyskolan
Ann-Kristin Lintu, Jenny Dropulic, Sofie Åkerberg, Punyalak Saneha, Inas Farhan.

Motivering: Genom att tillaga så mycket mat som möjligt från grunden i det egna köket, strävar skolköket i HagaLyckebyskolan efter att ge eleverna en solid grund för hälsosamma matvanor och förbereda dem för goda prestationer i skolan. Måltiderna integreras medvetet som en naturlig, lärorik och positiv del av skoldagen. Särskilda fokusområden betonas i olika åldersgrupper. I Hagaköket uppmuntras till exempel elever från förskoleklass till årskurs 3 att utforska nya smaker och lära sig om matetikett. Hagaköket erbjuder dagligen minst två maträtter, inklusive färskt bröd och grönsaker. Personalen strävar efter att skapa en trygg och utforskande atmosfär genom att arrangera flera aktiviteter för eleverna.  


Bästa miljöarbete

Foto kommer

NA-arbetslag, Fredrika Bremergymnasiet:
Mathilda Appelgren, Madelene Tillbom, Annika Skarplöth, Diana Kinnsund, Robin Odelius, Anna Blaix, Petra Mikkelborg, Katrine Merkel, Anna Panoyan, Robert Wallstén, Björn Nelehag, Sara Höök, Kim Herburt. 

Motivering: Genom Initiativ Utö, som utgår från Utö i Stockholms skärgård, får eleverna i åk 3 på det naturvetenskapliga programmet på Fredrika Bremergymnasiet en upplevelse för livet. Som en del i att integrera hållbarhetsfrågor och miljöarbete i undervisningen åker eleverna till Utö under två intensiva dagar. Här får de ta del av aktuell forskning, göra exkursioner och hämta in olika vattenprover, prover som de analyserar på plats i skolan. Utifrån egna insamlade data kan de sedan på riktigt se och förstå det viktiga arbete som görs på Utö och för våra våtmarker. Genom samarbetet med Initiativ Utö och elevernas praktiska aktiviteter skapas både en meningsfull och inspirerande lärandemiljö för eleverna. 

Tidigare års vinnare av pedagogiska priser

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 juli 2024