Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Information för dig som jobbar inom omsorgen

Här hittar du information från medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kollage med symboler för corona på lila bakgrund. Foto: Kollage

Skyddsutrustning som ska finnas och hur den ska hanteras:

Handsprit
Ytdesinfektion
Skyddshandskar: Byts mellan varje vård- och omsorgsmoment, även hos samma patient.
Kortärmade förkläden: Används endast en gång, slängs efter avslutad patientkontakt.
Långärmade plastförkläden: Används endast en gång, slängs efter avslutad patientkontakt.
Heltäckande visir FS3: Används i all nära omvårdnads- och omsorgsarbete, kasseras efter patient med konstaterad eller misstänkt covid-19, vid ej konstaterad/mistänkt smittad rengörs visirbladet enligt nedan.
Kirurgiskt munskydd 11R: Används endast en gång, slängs efter avslutad patientkontakt.
Andningsmask: Används enbart då risk för aerosolbildning förekommer.

Tillgång till skyddsutrustning – aktuell status


Bedömning av boende/brukare/kund inom all vård och omsorg

Ansvarig sjuksköterska gör bedömningen om boende/brukare/kund ska behandlas som misstänkt smittad. Provtagning sker enligt rekommendationer från Folkhälsomyndighetens och region Stockholms rutiner.


Skyddsutrustning beroende på omvårdnadssituation

Vårdnära arbete med person som har misstänkt eller konstaterad covid-19:

 • Handsprit
 • Heltäckande visir FS3
 • Munskydd 11R
 • Skyddshandskar (vid kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor)
 • Kortärmade plastförkläden vid tex bäddning / långärmat plastförkläde  vid tillfällen då risk för kraftig förorening av arbetsdräkt kan förekomma
 • Basala hygienrutiner

Efter utförd insats:
All skyddsutrustning ska slängas, förutom visirbågen som ska rengöras med ytdesinfektion och självtorka.

Vårdnära arbete med en person ej konstaterad eller ej misstänkt covid-19:

 • Handsprit
 • Heltäckande visir FS3
 • Munskydd 11R (vid risk för kontakt med kroppsvätskor tex kräkningar diarréer, vid byte av KAD)
 • Skyddshandskar (vid kontakt med kroppsvätskor tex kräkningar diarréer, vid byte av KAD)
 • Kortärmade plastförkläden vid tex bäddning eller hjälp med hygien.  Långärmat plastförkläde vid tillfällen då risk för kraftig förorening av arbetsdräkten tex kräkningar diarréer.
 • Basala hygienrutiner

Efter utförd insats:
All skyddsutrustning ska slängas, förutom visiret (både visirblad och visirbågen) som ska rengöras med desinfektion och självtorka. Märk visiret på ett sådant sätt att det tydligt framgår vem visiret tillhör. Visiren ska rengöras enligt instruktion efter varje kontakt med brukare. Visiret ska inte vidröras under arbetet.

Enbart samtala med person med misstänkt eller konstaterad covid-19 på längre avstånd än två meters radie:

 • Ingen skyddsutrustning behövs

Visir.jpgFoto: Marie Wallander, Haninge kommun.

Visir

Visiret på bilden levereras i en förpackning med en löstagbar båge och tio visirblad. Visirens utseende kan variera men de ska handhas på samma sätt. Samtliga visir som tillhandahålls är återanvändningsbara enlig leverantören.

Haninge kommun följer kraven som Arbetsmiljöverket har formulerat för skyddsutrustning. Detta innebär att personal inom vård och omsorg endast använder godkända visir som tål rengöring.

Rengöring av visir

 1. Desinfektera händerna med handsprit.
 2. Ta på skyddshandskar.
 3. Desinfektera visirets hårdplastdelar (ej skumgummidelen) med ytdesinfektionsmedel med tensid, låt verka i minst 30 sekunder.
 4. Häng upp eller placera visiret så det kan lufttorka innan återanvändning.
 5. Ta av och släng skyddshandskarna.
 6. Desinfektera händerna med handsprit.

Kasta visirbladet när sikten börja blir dåligt eller fogbehandlingen försvinner. Det sker i regel efter 10-20 gånger av rengöring.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 juli 2020