Information för dig som jobbar inom vård och omsorg

Här hittar du information från medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen men smittspridningen finns kvar. Det är därför viktigt att fortsätta skydda sårbara grupper och stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion.

Smittskydd Stocksholms och Vårdhygien Stockholms aktuella riktlinje för covid-19 med särskilda rekommendationer om smittspårning, vårdhygien och besök för anhöriga inom kommunal vård och omsorg ska följas.

Smittskydd Stockholms rekommendationer

Vårdhygien Stockholms riktlinjer och rutiner

Ändrad klassificering av covid-19 enligt smittskyddslagen

Folkhälsomyndighetens vägledning från 1 april 2022

Senast uppdaterad: 16 juli 2020