Våld i nära relation

Våld i nära relation omfattar alla typer av hot och våld som kan förekomma mellan närstående oavsett ålder, kön eller könsidentitet. Be om hjälp om du är orolig för någon, om du själv är utsatt eller om du utsätter någon annan.


Polisanmäl våldet

Du kan kontakta Polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett brott i en nära relation. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut ring 112. 


Du som är utsatt för hot och våld i nära relation

Det finns hjälp att få! Socialtjänsten kan erbjuda stödsamtal, försörjningsstöd och skyddat boende. Kontakta samordnare eller socialsekreterare för våld i nära relation så får du information om vilken typ av hjälp som kan vara aktuell för just dig. Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp.

Läs om hot och våld i nära relation


Du som utövar våld mot någon närstående

Du som utövar våld kan också få hjälp! Kontakta socialtjänsten för mer information.

Läs om våld mot någon närstående


Du som är anhörig

Är du orolig för att någon närstående kan vara utsatt för våld i nära relation kan du också kontakta någon av dem som arbetar med våld i nära relation för att få råd och stöd.

Läsning för dig som är anhörig


Barn och unga

Barn och unga som upplever våld i hemmet eller själva är utsatta har rätt till stöd och hjälp. Det finns information och hjälp att få och du kan få någon att tala med.

Läs mer om barn och unga


Få hjälp av tolk

Om du inte talar svenska har du rätt att få en tolk när du talar med socialtjänsten. 

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 december 2018