Är du över 65 år och utsatt för hot och våld i nära relation

Kontakta vår äldrelots om du är över 65 år och utsatt för hot och våld i nära relation. Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp.

Kommunen kan erbjuda avlastande insatser i form av växelvård, dagverksamhet, hemtjänstinsatser, trygghetslarm, vård- och omsorgsboende, skyddad plats samt motiverande stödjande samtal.

Vi samarbetar med missbruksenheten och socialpsykiatrin.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 april 2020