Våld i nära relation

Ett trasigt trähjärta med texten "Home sweet home" hänger på en dörr Foto: Mostphotos

Kontakta oss för hjälp om du är orolig för någon, om du själv är utsatt eller om du utsätter någon annan.

Våld i nära relation omfattar alla typer av hot och våld mellan närstående oavsett ålder, kön eller könsidentitet. 

För dig som utövar våld mot någon närstående

För dig som är utsatt för våld i nära relation

För dig som är över 65 år och utsatt för våld i nära relation

Information för barn

Om du misstänker att ett barn far illa kan du få handledning på sidan Jag vill veta. Sidan riktar sig till barn men har också bra information för dig som jobbar med barn och andra vuxna.

jagvillveta


Få hjälp av tolk

Om du inte talar svenska har du rätt att få en tolk när du talar med socialtjänsten.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 september 2020