Våld i nära relation

Våld i nära relation omfattar alla typer av hot och våld mellan närstående oavsett ålder, kön eller könsidentitet. Be om hjälp om du är orolig för någon, om du själv är utsatt eller om du utsätter någon annan.

Du kan kontakta Polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett brott i en nära relation. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut ring 112. 


Det finns hjälp att få både för dig som är utsatt för våld, utövar våld och bevittnat våld. Läs om vilket stöd du kan erbjudas under respektive sida.

För dig som utövar våld mot någon närstående

För dig som är utsatt för våld i nära relation

För dig som är över 65 år och utsatt för våld i nära relation

För barn och unga som upplevt våld i nära relation

Information för barn

Om du misstänker att ett barn far illa kan du få handledning på sidan Jag vill veta. Sidan riktar sig till barn med har också bra information för dig som jobbar med barn och andra vuxna.

jagvillveta


Få hjälp av tolk

Om du inte talar svenska har du rätt att få en tolk när du talar med socialtjänsten.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019