Frivilliga Resursgruppen Haninge

Bild på frivilliga resursgruppens logotyp

Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Haninge har till uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas.

FRG kan kallas in för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, stabsarbete, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Alla medlemmar i FRG genomgår en grundkurs på 36 timmar som genomförs uppdelat på kvällar och helger. Kursen innefattar bland annat Första Hjälpen, krisinformation, bemötande i kris, stabstjänst, brandkunskap samt livsmedelshantering.

Medlemmar i FRG har också sina personliga erfarenheter och kunskaper som är mycket användbara. Läs mer om FRG hos Civilförsvarsförbundet, eller någon annan av de frivilliga försvarsorganisationerna.

Vill du vara med i FRG Haninge? Kontakta:

Mikael Olergård
FRG-Haninge, ansvarig
haninge@civil2.se

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 april 2020