Så anpassar vi våra verksamheter

På den här sidan samlar vi information om de kommunala verksamheter som på grund av risk för smittspridning eller minskad bemanning är stängda eller påverkade på annat sätt.

Vi arbetar intensivt med att säkra bemanningen, särskilt i kommunens mest prioriterade verksamheter. Vi planerar också för att vid behov kunna förstärka med personal från andra delar av organisationen.

Så här påverkas våra verksamheter för närvarande:

Omsorg och stöd

  • Så genomför vi säkra besök på våra äldreboenden
  • Samtliga kommunala träffpunkter för äldre är stängda. De dagar som vädret tillåter erbjuder Träffpunkterna aktiviteter utomhus.
  • Dagverksamhet med demensinriktning pågår i begränsad omfattning.
  • Växelvården på vård- och omsorgsboendena Hagagården och Johanneslund är stängd.
  • Kommunen utför inte omsorgsinsatser för personer som är på tillfälliga vistelser i Haninge.
  • Familjecentralen där föräldrastöd finns sköts via telefon eller digitalt. Den öppna förskolan har sin verksamhet utomhus.

Besluten om de stängda verksamheterna omprövas vid ändrade förhållanden.

Skola och förskola

  • Fredrika Bremergymnasiets elever har distansundervisning från och med torsdag 8 oktober och fram till höstlovet. Distansundervisningen genomförs för att minska smittspridningen efter att fem elever och en personal på Fredrika Bremergymnasiet har bekräftats smittade av covid-19.
  • Förskolorna är öppna men eftersom de har en minskad bemanning så sänks vistelsetiden för vissa grupper. Vistelsetiden minskas från 30 timmar till 15 timmar per vecka för barn till föräldralediga och arbetslösa under perioden 6 april till och med 31 december 2020 i enlighet med skollagen.

Kommunens beslut kan komma att ändras om Folkhälsomyndigheten förändrar sina rekommendationer.

Läs mer om hur förskola och skola arbetar med anledning av corona

Kultur och fritid

  • Fritidsgårdar och idrottsplatser i Haninge bedriver verksamhet som vanligt förutom eventuella särskilda arrangemang.
  • När det gäller arrangemang som föreningar i Haninge genomför tar de själva beslut kring träningar och arrangemang.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020