Så anpassar vi våra verksamheter

På den här sidan samlar vi information om de kommunala verksamheter som på grund av risk för smittspridning eller minskad bemanning är stängda eller påverkade på annat sätt.

Vi arbetar intensivt med att säkra bemanningen, särskilt i kommunens mest prioriterade verksamheter. Vi planerar också för att vid behov kunna förstärka med personal från andra delar av organisationen.

Så här påverkas våra verksamheter för närvarande:

Omsorg och stöd

Skola och förskola

Kultur och fritid

Omsorg och stöd

 • Besöksstopp råder på samtliga kommunala vård- och omsorgsboenden samt prioriterade LSS-boenden.
 • Samtliga kommunala träffpunkter för äldre är stängda.
 • Dagverksamhet för äldre är stängda.
 • Växelvården på vård- och omsorgsboendena Hagagården och Johanneslund är stängd.
 • Kommunen utför inte omsorgsinsatser för personer som är på tillfälliga vistelser i Haninge.
 • Mötesplats 25 som är en träffpunkt för vuxna över 18 år med psykisk och social ohälsa är stängd.
 • Vissa verksamheter inom daglig verksamhet LSS är stängda.
 • Familjecentralen där föräldrastöd finns sköts via telefon eller digitalt. Den öppna förskolan har sin verksamhet förlagd utomhus.

Besluten om de stängda verksamheterna omprövas vid ändrade förhållanden.

Skola och förskola

 • Förskolorna är fortsatt öppna men eftersom de har en minskad bemanning så sänks vistelsetiden för vissa grupper. Vistelsetiden minskas från 30 timmar till 15 timmar per vecka för barn till föräldralediga och arbetslösa under perioden 6 april till och med 31 augusti 2020 i enlighet med skollagen.
 • Grundskolan börjar som planerat den 19 augusti och varje skola informerar om vad som gäller den första dagen i skolan. 
 • Fritidsverksamheten öppnar klockan 13.00 varje vardag och är öppen för alla, även de elever som i vanliga fall inte är inskrivna på fritids. Även den öppna fritidsverksamheten som vänder sig till eleverna i årskurs 4-6 öppnar klockan 13.00.
 • Haninge kommun har beslutat att återgå till ordinarie undervisningsform på gymnasiet och Centrum Vux från och med den 15 juni 2020. Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens rekommendation om att distansundervisningen ska bedrivas till och med den 14 juni 2020.
 • Centrum Vux kommer att separat meddela berörda vilka kurser som fortsatt kommer att behöva bedrivas på distans och vilka som bedrivs på plats i lokalerna.

Kommunens beslut kan komma att ändras om Folkhälsomyndigheten förändrar sina rekommendationer.

Kultur och fritid

 • Alla kultur- och fritidsarrangemang i Haninge kommun är inställda fram till den 30 september. Beslutet gäller alla arrangemang där kommunen antingen är huvudarrangör eller delarrangör. Beslutet gäller alla arrangemang i kulturhuset i Handen, Jordbro kultur- och föreningshus och samtliga bibliotek. Ordinarie verksamhet håller dock öppet som vanligt.
 • Fritidsgårdar och idrottsplatser i Haninge bedriver verksamhet som vanligt förutom eventuella särskilda arrangemang.
 • När det gäller arrangemang som föreningar i Haninge genomför tar de själva beslut kring träningar och arrangemang.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 augusti 2020