Informationsmaterial om coronaviruset

Här hittar du samlat informationsmaterial från Haninge kommun och andra aktörer som vi samverkar med. Det kan vara affischer och anslag som du kan ladda ner och skriva ut eller tipsa andra om att det finns.

Informationsmaterial från Haninge kommun

Affischer

Affisch A4 med uppmaning till besökare och personal om att hålla avstånd med omtanke för varandra:

Håll avstånd

Informationsmaterial från 1177 Vårdguiden

Affischer

3 tips för att hålla dig frisk

Tvätta händerna

Stanna hemma om du är sjuk

Folder A5

Stanna hemma

Information från Folkhälsomyndigehten

Affischer

God handhygien

Information från Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB)

Informationsmaterial inför sommaren 2020

Informationsmaterial från Länsstyrelsen

Affisch för serveringsställen att sätta egen prägel på

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 juli 2020