Information om förskola och skola

Barn på skolgård. Foto: Mostphotos

Utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset. Våra grundskolor och gymnasieskolor har en mer omfattande sommarskola i år. Beslutet om distansundervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen upphörde 15 juni.

Var uppmärksam på symtom

För att minska risken för smittspridning ska var och en vara uppmärksam på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Vid sådana symtom ska elever, förskolebarn och personal vara hemma, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Elever och personal ska vara hemma så länge de känner sig sjuka och vara symtomfria i två dagar innan de får gå tillbaka till skolan. Detsamma gäller för förskolebarn. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Symtom på pollenallergi

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

När behöver jag kontakta vården?

Hos 1177 Vårdguiden finns information om vad som gäller för att kontakta vården

Friska barn kan gå till skolan

Barn och elever som är friska och symtomfria kan gå till förskolan/skolan som vanligt. Att stänga av friska elever eller skolor är enligt Folkhälsomyndigheten ingen effektiv åtgärd i dagsläget.

Förskolor öppna med sänkt vistelsetid för vissa grupper

Förskolorna håller fortsatt öppet. Under perioden 6 april - 31 augusti 2020 minskas därför vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa. Timmarna sänks från 30 timmar per vecka till 15 timmar per vecka, i enlighet med skollagen.

Folkhälsomyndighetens råd till förskolor och skolor

Distansundervisning för gymnasie- och vuxenutbildningen upphörde 15 juni

Haninge kommun har beslutat att återgå till ordinarie undervisningsform på gymnasiet och Centrum Vux från den 15 juni 2020. Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens rekommendation om att distansundervisningen ska bedrivas till och med den 14 juni 2020.

Elever inom komvux ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för vuxna för att minska smittspridningen. I vissa fall kan det innebära att distansundervisning delvis fortfarande behövs.

Centrum Vux kommer att separat meddela berörda vilka kurser som fortsatt kommer att behöva bedrivas på distans och vilka som bedrivs på plats i lokalerna.

Sommarundervisning i grundskolan och på gymnasiet

Grundskolan erbjuder i vanlig ordning lovskola för elever som behöver extra undervisning. Fler elever erbjuds lovskola jämfört med tidigare år med anledning av corona. Undervisningen sker på plats på skolan och inte på distans.

Även Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplets gymansieskola erbjuder en mer omfattande sommarskoleverksamhet. Undervisning erbjuds också elever som tar studenten vilket gör det möjligt för de som inte klarat någon kurs att få extra undervisning.

Om elev eller personal skulle visa sig vara smittad

Om det skulle upptäckas att en elev, ett förskolebarn eller personal har en coronavirusinfektion på en skola/förskola finns tydliga rutiner för hur detta ska hanteras.

Vi vill förtydliga att smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Utbildningsförvaltningen, liksom kommunen i övrigt, lämnar aldrig ut uppgifter med hänsyn till sekretessen och familjernas integritet.

Vid eventuell stängning av förskola/skola

En ny lag som gör det möjligt för regeringen och huvudmän att stänga förskolor och skolor och annan pedagogisk verksamhet i vissa fall vid extraordinära händelser. Kommunen erbjuder i sådant fall förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Utbildningsförvaltningen har planering och beredskap för att hantera eventuell stängning.

Vad kan du göra för att undvika smitta?

  • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 juli 2020