Information om förskola och skola

Barn på skolgård. Foto: Mostphotos

Utbildningsförvaltningen följer liksom kommunen i övrigt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset. Våra förskolor håller öppet med sänkt vistelsetid för vissa grupper. Våra grundskolor övergår den 14 april till distansundervisning på eftermiddagarna. Våra verksamheter ser löpande över sin beredskap för att trygga undervisningen och barnomsorgen. Kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning har distansundervisning.

Var uppmärksam på symtom

För att minska risken för smittspridning ska var och en vara uppmärksam på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Vid sådana symtom ska elever, förskolebarn och personal vara hemma, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Elever och personal ska vara hemma så länge de känner sig sjuka och vara symtomfria i två dagar innan de får gå tillbaka till skolan. Detsamma gäller för förskolebarn. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Symtom på pollenallergi

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

När behöver jag kontakta vården?

Hos 1177 Vårdguiden finns information om vad som gäller för att kontakta vården

Friska barn kan gå till skolan

Barn och elever som är friska och symtomfria kan gå till förskolan/skolan som vanligt. Att stänga av friska elever eller skolor är enligt Folkhälsomyndigheten ingen effektiv åtgärd i dagsläget.

Förskolor öppna med sänkt vistelsetid för vissa grupper

Förskolorna håller fortsatt öppet men har i likhet med grundskolorna reducerad bemanning. Förskolorna har samordnat sina resurser vilket har fungerat bra men för att våra medarbetare ska kunna ge en pedagogisk omsorg av god kvalitet till våra barn, och som håller över tid, krävs ytterligare åtgärder.

Under perioden 6 april - 31 augusti 2020 minskas därför vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa. Timmarna sänks från 30 timmar per vecka till 15 timmar per vecka, i enlighet med skollagen.

Folkhälsomyndighetens råd till förskolor och skolor

Grundskolan övergår till distansundervisning på eftermiddagarna 

Grundskolorna håller fortsatt öppet men från och med den 14 april övergår skolorna till distansundervisning från klockan 13 varje vardag.

Distansundervisningen kan genomföras på flera sätt, genom fjärrundervisning där läraren undervisar sina elever i realtid eller genom att eleverna genomför uppgifter digitalt eller genom "analoga" arbetsuppgifter som eleven tar hem.

Distansundervisningen gäller alla årskurser utom årskurs 9 som fortfarande kommer att ha undervisning i skolan hela dagen.

Grundskolorna har en mindre bemanning än vanligt. Införandet av distansundervisning på eftermiddagarna möjliggör en pedagogisk verksamhet som håller över tid är av fortsatt god kvalitet. Skolorna har en god beredskap för distansundervisning.

Alla barn upp till 13 år kommer att erbjudas fritids från klockan 13. Barn med särskilda behov kommer fortsatt att få det stöd de har rätt till på skolan.

Distansundervisning på gymnasiet och Centrum Vux

Från och med onsdagen den 18 mars bedriver Haninge kommuns gymnasieskolor, Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet, samt vuxenutbildningen, Centrum Vux, distansundervisning. Därmed följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Syftet med åtgärden är att minska smittspridningen.

Nyhet om beslutet

Modersmålsundervisning övergår till distansundervisning

Från och med 14 april övergår modersmålsundervisningen till distansundervisning. Detta gäller för grundskolan och gymnasiet. För grundsärskola och gymnasiesärskola gäller fortsatt traditionell undervisning. Haninge kommun följer rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Distans- och fjärrundervisning minskar resandet och därmed beräknas det bidra till mindre smittspridning. I och med distansundervisning kan vi även nå elever som är hemma till följd av mindre symtom och därmed stärka kvaliteten.

Inget traditionellt studentfirande i Haninges kommunala gymnasieskolor

De kommunala gymnasieskolorna i Haninge, Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Beslutet gäller samtliga kommunala gymnasieskolor i Stockholms län samt Håbo kommun och är ett gemensamt beslut som fattats av utbildningscheferna i Stockholms län, beslutet omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

Läs mer om inställt traditionellt studentfirande i Haninges kommunala gymnasieskolor

Förändringar gällande firanden i årskurs 9 såsom bal och större tillställningar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och större tillställningar kommer avslutningsbaler och andra större tillställningar för elever i årskurs 9 i att ställas in.

Läs mer om förändringar gällande firanden i årskurs 9 såsom bal och större tillställningar

Om elev eller personal skulle visa sig vara smittad

Om det skulle upptäckas att en elev, ett förskolebarn eller personal har en coronavirusinfektion på en skola/förskola finns tydliga rutiner för hur detta ska hanteras.

Vi vill förtydliga att smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Utbildningsförvaltningen, liksom kommunen i övrigt, lämnar aldrig ut uppgifter med hänsyn till sekretessen och familjernas integritet.

Vid eventuell stängning av förskola/skola

En ny lag som gör det möjligt för regeringen och huvudmän att stänga förskolor och skolor och annan pedagogisk verksamhet i vissa fall vid extraordinära händelser. Kommunen erbjuder i sådant fall  förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Utbildningsförvaltningen har planering och beredskap för att hantera eventuell stängning.

Vad kan du göra för att undvika smitta?

  • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 april 2020