Förändrade öppettider och stängda verksamheter

På den här sidan samlar vi information om de kommunala verksamheter som på grund av risk för smittspridning eller minskad bemanning är stängda eller påverkade på annat sätt.

Vi arbetar intensivt med att säkra bemanningen, särskilt i kommunens mest prioriterade verksamheter. Vi planerar också för att vid behov kunna förstärka med personal från andra delar av organisationen.

Så här påverkas våra verksamheter för närvarande:

Omsorg och stöd

 • Besöksstopp gäller från 20 mars på samtliga kommunala vård- och omsorgsboenden samt prioriterade LSS-boenden.
  Regeringen införde den 1 april ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden. 
 • Samtliga kommunala träffpunkter för äldre har stängts tillfälligt. Beslutet gäller från 16 mars tills att de kan öppnas igen utan risk för besökarnas hälsa.

 • Dagverksamhet för äldre har stängs tillfälligt från 30 mars och gäller tillsvidare. Beslutet omprävas vid ändrade förhållanden.

 • Växelvård på vård- och omsorgsboendena Hagagården och Johanneslund stängs tillfälligt från och med 30 mars till och med 18 maj. De som är inskrivna får vara kvar till planerat utskrivningsdatum.

 • Kommunen har beslutat att inte utföra omsorgsinsatser till personer som är på tillfälliga vistelser i Haninge kommun. Beslutet gäller från och med 3 april och tillsvidare. Beslutet omprövas vid ändrade förhållanden.

 • Mötesplats 25 som är en träffpunkt för vuxna över 18 år med psykisk och social ohälsa är stängt från 23 mars och beslutet gäller tillsvidare.

 • Vissa verksamheter inom daglig verksamhet LSS i kommunens regi stängs från och med 14 april till och med 18 maj. Nytt beslut är taget att fortsätta hålla dessa verksamheterna stängda från 19 maj och det tills vidare. Beslutet omprövas vid ändrade förhållanden.
 • Familjecentralen där föräldrastöd finns sköts via telefon eller digitalt. Den öppna förskolan har sin verksamhet förlagd utomhus.

Skola och förskola

Även förskolor och skolor påverkas av det rådande läget och behöver nu anpassa sin verksamhet:

 • Från och med onsdagen den 18 mars bedrivs distansundervisning på Haninge kommuns gymnasieskolor, Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet, samt vuxenutbildningen, Centrum Vux.
 • Förskolorna är fortsatt öppna men eftersom de har en minskad bemanning så sänks vistelsetiden för vissa grupper. Under perioden 6-31 augusti 2020 minskas vistelsetiden från 30 timmar till 15 timmar per vecka för barn till föräldralediga och arbetslösa i enlighet med skollagen.
 • Grundskolorna och grundsärskolorna håller fortsatt öppet men från och med 14 april övergår skolorna till distansundervisning från klockan 13.00 varje vardag. Det gäller alla årskurser utom årskurs 9 som fortfarande kommer att ha undervisning i skolan hela dagen.
 • Fritidsverksamheten öppnar klockan 13.00 varje vardag och är öppen för alla, även de elever som i vanliga fall inte är inskrivna på fritids. Även den öppna fritidsverksamheten som vänder sig till eleverna i åk 4 - 6 öppnar klockan 13.00.
 • Modersmålsundervisningen i grundskola, grundsärskola och gymnasium övergår till distansundervisning från och med 14 april.

Kultur och fritid

 • Alla kultur- och fritidsarrangemang i Haninge kommun ställs in fram till den 31 augusti. Beslutet gäller alla arrangemang där kommunen antingen är huvudarrangör eller delarrangör.
 • Beslutet gäller alla arrangemang i kulturhuset i Handen, Jordbro kultur- och föreningshus och samtliga bibliotek. Ordinarie verksamhet håller dock öppet som vanligt.
 • Fritidsgårdarna och idrottsplatser i Haninge bedriver verksamhet som vanligt förutom eventuella särskilda arrangemang.
 • På Torvalla simhall ställs simskolorna in fram tills att sommarens intensivsimskolor startar.
 • När det gäller arrangemang som föreningar i Haninge genomför tar de själva beslut kring träningar och arrangemang.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 maj 2020