Om nya coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer att risknivån för spridning av det nya coronaviruset i Sverige fortsatt är mycket hög. Haninge kommun samverkar med ansvariga myndigheter och följer utvecklingen dagligen. Vi har stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro och vi tar den på stort allvar.

Stanna hemma om du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Information om symtom på 1177.se

Självskatta dina symtom på 1177.se

Skydda dig själv och andra, information från folkhälsomyndigheten.se

När behöver jag kontakta vården?

Information om vad som gäller för att kontakta vården på 1177.se 

Ring 113 13 för information om coronaviruset

Ringer du från utlandet eller från en utländsk mobiltelefon i Sverige, ring +46 77 33 113 13.


Regeringens beslut och rekommendationer

Förbud mot större offentliga tillställningar

Från och med söndagen den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen den 27 mars och gäller tills vidare.

Läs mer om regeringens beslut

Tänk över om din resa verkligen är nödvändig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om en resa till exempelvis en storstad, fjällanläggning eller annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig.

Avrådan kring utrikesresor för alla länder från utrikestrikesdepartementet på regeringen.se

Karensavdraget slopas

"Karensavdraget (tidigare kallat karensdag) slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården". Källa Regeringen.se.

Mer information på regeringen.se

Begränsning i möjligheten att hålla allmänna sammankomster

"Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 500 deltagare." Källa Polisen.

Mer information på regeringen.se


Information till dig som är 70+

Tillsammans kan vi göra skillnad! Du som är 70+ kan hjälpa till att avlasta sjukvården genom att: 

  • Begränsa nära kontakter med andra
  • Undvik platser med många människor
  • Håll kontakten med nära och kära via telefon
  • Promenera gärna utomhus men inte i grupp
  • Be om hjälp med att handla mat

Mer information till dig som är över 70 år


För dig som är ung i Haninge

Just nu sprids viruset corona över hela världen. Corona orsakar en sjukdom som heter covid-19. Sjukdomen kan vara farlig för äldre personer och för personer som redan är sjuka. Därför behöver alla hjälpas åt att minska risken för att corona sprids.

För dig som är ung i Haninge har vi samlat information via länkar där du kan läsa mer om corona och covid-19.

Läs mer på krisinformation.se

Läs mer på UNICEF (fakta och råd)

Läs mer på UNICEF (blogg om barns oro och förslag till beslutsfattare)

Läs mer på BRIS 


Information om skola och förskola

Våra förskolor och skolor följer liksom kommunen i övrigt myndigheternas rekommendationer. Förskolorna och grundskolorna har öppet som vanligt samtidigt som de löpande ser över beredskap och rutiner. 

Information om nya coronaviruset till vårdnadshavare, elever och personal

Information till skolor och förskolor från skolverket.se

Sedan den 18 mars bedrivs distansundervisning på kommunens gymnasieskolor Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet samt vuxenutbildningen Centrum Vux.

Distansundervisning för kommunens gymnasieskolor samt vuxenutbildning


Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Aktuell och bekräftad information om coronaviruset hittar du bland annat på krisinformation.se

Vad kan du göra för att undvika smitta?

  • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2020