Om nya coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer att risknivån för spridning av det nya coronaviruset i Sverige fortsatt är mycket hög. Haninge kommun samverkar med ansvariga myndigheter och följer utvecklingen dagligen. Vi har stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro och vi tar den på stort allvar.

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya råd som handlar om vikten av att hålla avstånd. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndigheten bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Råden betyder att alla bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att alla håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera.

 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Var noga med att:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20–30 sekunder.
 • Undvik att röra vid ögonen, näsan eller munnen.
 • Försök att minska dina sociala kontakter. Ju färre personer du träffar, desto mindre risk att komma nära någon som är sjuk och riskera att bli smittad. Undvik att träffa många personer på en gång, t.ex. på föreningar eller fester.
 • Håll avståndet till andra personer (minst 1 meter, gärna 2 meter). Undvik trängsel och folksamlingar.
 • Undvik att träffa äldre eller andra riskgrupper.
 • Träffas hellre utomhus än inomhus.
 • Om du har möjlighet, jobba hemifrån.
 • Undvik att resa till andra delar av landet.
 • Träna gärna, men gör det säkert. Helst utomhus, undvik närkontakt med andra.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du blir sjuk, även om du bara känner dig lite sjuk. Stanna hemma tills du är helt frisk och två dagar extra.

Hosta eller nys i en pappersnäsduk som täcker mun och näsa. Släng sedan näsduken i en soppåse och knyt ihop påsen. Tvätta händerna efteråt. Om du inte har en näsduk, hosta/nys i armvecket, inte rakt ut i luften.

Information om symtom på 1177.se

Självskatta dina symtom på 1177.se

Skydda dig själv och andra, information från folkhälsomyndigheten.se

När behöver jag kontakta vården?

Information om vad som gäller för att kontakta vården på 1177.se 

Ring 113 13 för information om coronaviruset

Ringer du från utlandet eller från en utländsk mobiltelefon i Sverige, ring +46 77 33 113 13.


Regeringens beslut och rekommendationer

Besöksförbud på äldreboenden

Regeringen inför besöksförbud på samtliga landets äldreboenden, från och med den 1 april. Beslutet fattades den 31 mars. Haninge kommun införde ett besöksstopp redan den 13 mars på våra vård- och omsorgsboenden samt gruppboenden för att skydda våra äldre. Även träffpunkterna för våra äldre hålls stängda sedan den 16 mars.

Förbud mot större offentliga tillställningar

Från och med söndagen den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen den 27 mars och gäller tills vidare.

Läs mer om regeringens beslut

Tänk över om din resa verkligen är nödvändig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om en resa till exempelvis en storstad, fjällanläggning eller annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig.

Avrådan kring utrikesresor för alla länder från utrikestrikesdepartementet på regeringen.se

Karensavdraget slopas

"Karensavdraget (tidigare kallat karensdag) slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården". Källa Regeringen.se.

Mer information på regeringen.se


Information till dig som är 70+ eller tillhör annan riskgrupp

Tillsammans kan vi göra skillnad! Du som är 70+ eller tillhör annan riskgrupp kan hjälpa till att avlasta sjukvården genom att: 

 • Begränsa nära kontakter med andra och stanna hemma så mycket som möjligt
 • Undvik helt att träffa andra människor än dem du bor med, ta inte emot besökare
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon
 • Gå gärna ut och promenera men håll avståndet till andra personer även utomhus (2 meter)
 • Be någon anhörig eller granne handla mat och uträtta andra ärenden åt dig
 • Om någon du bor med är sjuk är det extra viktigt att hålla avstånd

Mer information till dig som är över 70 år

Råd till dig som bor med någon som är 70 år eller äldre, eller tillhör en annan riskgrupp


För dig som är ung i Haninge

Just nu sprids viruset corona över hela världen. Corona orsakar en sjukdom som heter covid-19. Sjukdomen kan vara farlig för äldre personer och för personer som redan är sjuka. Därför behöver alla hjälpas åt att minska risken för att corona sprids.

För dig som är ung i Haninge har vi samlat information via länkar där du kan läsa mer om corona och covid-19.

Läs mer på krisinformation.se

Läs mer på UNICEF (fakta och råd)

Läs mer på UNICEF (blogg om barns oro och förslag till beslutsfattare)

Läs mer på BRIS 


Information om skola och förskola

Våra förskolor och skolor följer liksom kommunen i övrigt myndigheternas rekommendationer. Våra förskolor håller öppet med sänkt vistelsetid för vissa grupper. Våra grundskolor övergår den 14 april till distansundervisning på eftermiddagarna. Våra verksamheter ser löpande över sin beredskap för att trygga undervisningen och barnomsorgen. Kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning har distansundervisning.

Information om nya coronaviruset till vårdnadshavare, elever och personal

Information till skolor och förskolor från skolverket.se

Sedan den 18 mars bedrivs distansundervisning på kommunens gymnasieskolor Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet samt vuxenutbildningen Centrum Vux.

Distansundervisning för kommunens gymnasieskolor samt vuxenutbildning


Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Aktuell och bekräftad information om coronaviruset hittar du bland annat på krisinformation.se

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 april 2020