Innan något händer - vad kan du göra?

Det finns mycket du kan göra för att klara av kriser och olyckor på ett bättre sätt. Devisas Nyckel till Första Hjälpen är framtagen i samarbete med Röda Korset.

Våra tips

  • Gör en ordentlig genomgång av din bostad - brandskydd, utrymningsmöjligheter, maskiner, elinstallationer med mera.
  • Olyckor och kriser är inte bara stora bränder eller stormar, att falla, skära sig eller klämma sig är också olyckor.
  • Förvara dina värdesaker på ett tryggt och brandsäkert sätt.
  • Fundera på hur du ska agera i olika kris och olyckssituationer så att du är mentalt förberedd.
  • Utbilda dig inom till exempel livräddning och första hjälpen. Kan vara ovärderligt.
  • Gör andra i din omgivning medvetna om vilka olycksrisker som finns och hur de ska agera.
  • Om det finns barn i bostaden - gör dom delaktiga och medvetna om vad de ska göra vid till exempel en brand.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 augusti 2015