Psykisk ohälsa och psykiska besvär

Är du eller någon närstående nedstämd eller lider av psykisk ohälsa? Då kan du få stöd och hjälp från olika håll. Regionen står för vård och behandling, vare sig det gäller ett barn eller en vuxen. Kommunen har vissa stödinsatser, men arbetsförmedlingen och försäkringskassan kan också hjälpa till.

Du som är vuxen kan kontakta:

  • Vårdcentralen, som kan hänvisa rätt
  • Landstinget, via Capio Hjärnhälsan, för vård och behandling
  • Kommunens träfflokaler, boendestöd och i vissa fall särskilda boenden, för personer med en psykiatrisk diagnos.

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

När barn och ungdomar mår dåligt

För dig som är anhörig, läs om digitalt anhörigsstöd

Senast uppdaterad: 20 september 2021