Föräldrastöd på Familjecentralen Haninge

Du som är förälder i Haninge får stöd och rådgivning kring ditt barn och din familj av kommunens föräldrarådgivare. Föräldrastöd ges vanligtvis vid personliga möten men nu under pågående pandemi erbjuder vi först och främst digitala möten. Vi kan erbjuda samtal via Teams eller via telefon, information kring detta får du vid första kontakten. Kontakta föräldrarådgivarna via telefon under våra telefontider.

Att vara förälder är oftast en källa till värme, glädje och kärlek men kan också vara svårt och utmanande. Starka känslor väcks och det kan uppstå utmaningar av olika slag.

Många familjer håller sig nu också hemma på grund av egen sjukdom eller av hänsyn till andra. Att vara isolerad en längre tid kan vara påfrestande, relationerna kan komma att prövas och det kan leda till oro inom familjen. Vi kan alla behöva stöd, uppmuntran och inspiration från andra för att förstå och hantera våra barns olika behov och intressen.

Föräldrastödjande samtal erbjuds för dig som bor i Haninge kommun och har barn 0–18 år. Även andra vuxna som är viktiga för barnet är välkomna.

Samtalen kan handla om allt från att känna sig trött och otillräcklig som förälder till att förstå våra barns olika behov och intressen eller bara hur man kan få vardagen att gå ihop. Vi kan också vara behjälpliga genom att informera om samhällets olika funktioner och möjligheter till stöd.

Syftet med föräldrarådgivning är att främja barn och ungdomars hälsa och utveckling. Vi har sekretess. Besök och samtal är kostnadsfria.

Rådgivning på andra språk

Utöver att vi ger rådgivning på svenska och engelska finns även möjlighet till rådgivning på spanska, serbiska, bosniska och kroatiska samt samhällsinformation på somaliska.

För dig som är nyanländ eller utrikesfödd

Vår brobyggare erbjuder stöd i ditt föräldraskap och information om samhället.

Du kan få hjälp med praktiska frågor som exempelvis rör din bostadssituation och ekonomi. Du kan få hjälp att fylla i och översätta blanketter, upprätta ansökningar om exempelvis barnomsorg och stöd i kontakt med andra myndigheter.

För dig som är ny i Sverige finns även föräldraskapsprogrammen
Alla barn i centrum (ABC), Föräldraskap i Sverige och Älskade barn. Du erbjuds även föreläsningar om föräldraskap och om barns utveckling.

Familjecentralen samarbetar med Brandbergens och Jordbro bibliotek

Familjecentralens personal kommer finnas i bibliotekens utrymmen för att erbjuda familjer föräldraskapsstöd, information och framöver eventuellt även föräldragruppverksamhet under följande tider:

Öppettider Brandbergens bibliotek

 • 8 oktober, kl. 13-14
 • 22 oktober, kl. 13-14
 • 12 november, kl. 13-14
 • 26 november, kl. 13-14
 • 10 december, kl. 13-14

Adress: Hurtigs Torg 2, 136 51 Jordbro

Öppettider Jordbro bibliotek

 • 1 oktober, kl. 12-13
 • 15 oktober, kl. 12-13
 • 29 oktober, kl. 12-13
 • 19 november, kl. 12-13
 • 3 december, kl. 12-13
 • 17 december, kl. 12-13

Adress: Norra Kronans Gata 429, 136 60 Haninge

Kontakt

Föräldrastöd
08-606 81 63

Telefontider:
Tisdag klockan 13.00–14.00
Onsdag klockan 11.00–12.00
Torsdag klockan 8.30–9.30

Du kan också ringa oss för rådgivning och stöd övrig kontorstid på 08-606 93 47, 08-606 93 48 samt 08-606 78 67. Om vi inte svarar lämnar du ett meddelande med ditt namn och kontaktuppgift så återkommer vi så snart vi kan.

Brobyggare – för dig som är ny i Sverige
08-606 49 48

Besöksadress: Familjecentralen, Rudsjöterrassen 1, plan 8

Andra som ger stöd och råd till föräldrar

Rädda Barnens föräldratelefon
020-786 786

BRIS Vuxentelefon - om barn
0771-50 50 50

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021