Föräldrastödjande samtal

En liten hand och en stor hand håller i varandra Foto: Mostphotos

Våra föräldrarådgivare ger stöd, möjlighet till nya perspektiv och uppmuntran i det viktigaste uppdraget, att vara förälder.

Folkhälsomyndigheten definierar föräldrastöd som "en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och stärker föräldrars sociala nätverk."

Föräldrastödjande samtal

Att vara förälder är oftast en källa till värme, glädje och kärlek men kan också vara svårt och utmanande. Starka känslor väcks och det kan uppstå utmaningar av olika slag. Vi kan alla behöva stöd, uppmuntran och inspiration från andra för att förstå och hantera våra barns olika behov och intressen.

Haninge kommun erbjuder föräldrastödjande samtal och föräldrarådgivning med syftet att främja barn och ungdomars hälsa och utveckling samt motverka ohälsa och befästande av destruktiva beteenden.

Samtalen är frivilliga och vänder sig till alla föräldrar och andra vuxna som är viktiga för barnet. Vi kan också vara behjälpliga genom att informera om samhällets olika funktioner och möjligheter till stöd med syftet att ge dig den specifika hjälp eller stöd som du och ditt barn behöver.

Utöver att vi ger rådgivning på svenska och engelska finns även möjlighet till rådgivning på spanska, serbiska, bosniska och kroatiska samt samhällsinformation på somaliska.

Vi har sekretess och besöken hos oss är kostnadsfria. Föräldrastöd riktar sig till dig som är förälder till barn upp till 18 år och som bor i Haninge kommun. 

Varmt välkomna!

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 september 2020