Alla barn i centrum – Föräldraträffar för dig med barn 3–12 år

Under fyra träffar med olika teman ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur du som förälder kan främja ditt barns självkänsla, hur föräldrar kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

En illustration med ett barn och en mamma som sitter på huk framför barnet och säger i en pratbubbla: Du är det finaste jag vet. Foto: Illustration av Cecilia Torudd

Varje grupp träffas fyra gånger samt att vi efter att par veckor har en återträff. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och är kostnadsfria.

Teman för träffarna är:

Träff 1 – VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn. 

Träff 4 – VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Kommande ABC föräldraträffar hösten 2021

Nya grupper kommer löpande att läggas upp.

I höst planerar vi för att kunna erbjuda föräldraträffar både fysiskt och digitalt.

Men vi kommer att förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande pandemin, vilket kan innebära att fysiska grupper ställer om till att bli digitala. Anmälda deltagare kommer att få information.

Handen dag

Målgrupp: ABC- träffar för dig som är hemma på dagtid. Barn under 1,5 år är välkomna att följa med.                                                        

Datum: 16 september, 30 september, 14 oktober, 28 oktober samt en återträff 2 december. Tid: 9.30–12.00

Plats: Öppna förskolans lokaler, Rudsjöterrassen 1 i Handen
Ledare: Anna Griffiths och Kristina Nordström
Övrigt: Omställning till digitala träffar via plattformen Teams vid fortsatta covidrestriktioner.
Anmälan: Via formuläret på denna sida

Handen kväll

Tid: 18:00-20:30

Datum: 14/10, 28/10, 11/11 och 25/11                                                   

Plats: S:t Eskils kyrka Runstensvägen 14, 136 38 Handen                      

Ledare: Birgitta Østby och Marianne Mellgren                                         

Övrigt: Vi ses i liten grupp i en stor lokal med avstånd                          

Anmälan och kontakt: birgitta.ostby@svenskakyrkan.se                           
Telefon: 08 555 670 57

ABC - digital föräldragrupp kväll

Tid: 18.00-20.30. Dag: Onsdagar.

Datum: 20/10, 2710, 3/11, 10/11 och återträff 1/12

Plats: Teams                                                                                              

Ledare: Gunlög Marhall och Gunilla Bodin                                            

Övrigt: En länk till föräldraträffen kommer att skickas till din e-post inför varje träff. 15 minuter före start öppnas träffarna för att kontrollera att din uppkoppling fungerar (bild och ljud).                                          

Anmälan: Via formuläret på den här sidan.

Västerhaninge dag

Tid: 09.30-12.00. Dag: Onsdagar

Datum: 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 och återträff 19/1

Plats: Västerhaninge Församlingshus Kyrkvägen 7,  137 38 Västerhaninge

Gruppledare: Marianne Mellgren och Gunlög Marshall

Anmälan: Via formuläret på den här sidan.

Västerhaninge kväll

Tid: 18.30-21.00 Dag: Måndag

Datum: 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 och återträff 17/1

Plats: Västerhaninge Församlingshus Kyrkvägen 7, 137 38 Västerhaninge

Gruppledare: Marianne Mellgren och Gunlög Marshall

Anmälan: Via formuläret på den här sidan

Vendelsö kväll

Dag: Tisdagar. Tid: 18.30-21.00

Datum: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10 samt en återträff som gruppen planerar.

Plats: Vendelsökyrka Skomakarvägen 18 Vendelsö

Ledare: Elin Klasson och Ulla Östman

Anmälan och kontakt: elin.klasson@svenskakyrkan.se

Jordbro kväll - på Swahili

Dag: Onsdagar Tid: 18:00-20.30

Datum: 6/10, 13/10, 20/10, 27/10 samt en återträff 10/11

Plats: Jordro Parklek, Sandstensvägen 110 i Jordbro

Ledare: Kulmiye Abdaziz och Sairan Saieed

Övrigt: Tolk medverkar

Anmälan: Via formuläret på den här sidan

Jordbro kväll - på Somaliska

Dag: Onsdagar Tid: 18.00-20.30

Datum: 17/11, 24/11, 2/12, 8/12 samt en återträff 22/12

Plats: Jordbro Parklek, Sandstensvägen 110 i Jordbro

Ledare: Kulmiye Abdaziz och Sairan Saieed

Övrigt: Tolk medverkar

Anmälan: Vi formuläret nedan

Att tänka på

Föräldraträffarna är populära och alla som anmäler sig får inte en plats. Har du fått en plats och upptäcker att du inte kan delta, ber vi dig avboka så snart du kan för att lämna din plats till annan förälder.

Anmälan till Alla barn i centrum

Du måste fylla i alla fält med *

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i. När du klickar på Skicka kommer du till en sida där vi tackar för din anmälan. När den sidan visas har din anmälan kommit till oss.

information om behandling av personuppgifter

Information om hur Haninge kommun arbetar med personuppgifter och GDPR

Har du frågor kring vad som gäller kring hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Haninge kommuns dataskyddsombud
08-606 70 00
dataskyddsombud@haninge.se

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Datainspektionen
08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakt

Inger Dahlberg, samordnare
08-606 83 67
foraldratraffar@haninge.se

Några röster från föräldrar som deltagit

"Fick mig att tänka till ordentligt hur viktigt det är att vara en bra förebild."
Bonuspappa, 41 år

"Nu är det lättare att komma överens och kompromissa."
Tvåbarnspappa, 44 år

"Toppen att få dela erfarenheter med varandra om hur man hanterar stress."
Tvillingmamma, 34 år

"Vilket lyft för mig som förälder!"
Trebarnsmamma, 36 år

Senast uppdaterad: 6 juli 2021