Separation och skilsmässa

I en skilsmässa eller separation är det viktigt att föräldrar planerar och beslutar om barnens boende och umgänge. Det kan behövas hjälp att fundera på vad som blir bäst för barnen. Här finns information om vad som gäller och var man kan få hjälp.

Vårdnad, boende och umgänge

I Haninge finns umgängesstöd i verksamheten Umgängeshuset. Alla föräldrar kan kostnadsfritt få hjälp att upprätta avtal om vårdnad, boende eller umgänge via familjerätten. Avtalet är juridiskt giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Om föräldrar har svårt att komma överens om vårdnad, boende eller umgänge finns möjlighet att få hjälp med samarbetssamtal hos familjerätten eller familjerådgivningen.

Om samarbetssamtal inte räcker för att enas kan en av föräldrarna lämna en stämningsansökan till tingsrätten som får fatta beslut i föräldrarnas ställe. Tingsrätten kan be familjerätten att yttra sig om vad som är till barnets bästa i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan. Familjerätten gör då en utredning.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är samtal med föräldrar i samband med eller efter separation, när föräldrarna inte kan komma överens om hur barnets boende eller umgänge ska se ut. De ska kunna leda till överenskommelser kring barnet. Överenskommelserna ska ta hänsyn till barnets behov och önskemål. Samtalsledarna är neutrala och har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Umgängesstöd

Umgängesstöd innebär att barn under trygga förhållanden får träffa den förälder som barnet inte bor tillsammans med då umgänget av någon anledning inte kan ske på vanligt sätt.

Personalen ska se till så att umgänget blir så trivsamt och tryggt som möjligt för barnet. Umgängesstöd kan även användas när domstolen, socialförvaltningen eller föräldrarna beslutat att ha en kontaktperson närvarande vid umgänget.

Verksamheten håller till Umgängeshuset i Jordbro.

Föräldrakoordinator

Om föräldrarna har prövat samarbetssamtal och ändå har svårt att få en dom eller ett avtal som reglerar vårdnads-, boende- och umgängesfrågor att fungera i praktiken, finns möjlighet att ansöka om stöd av en föräldrakoordinator. Föräldrakoordinator kan beviljas av familjerätten.

Broschyr om föräldrakoordination

Konflikt och försoning

Om föräldrar vänt sig till tingsrätten i frågor om vårdnad, boende eller umgänge erbjuder familjerättsenheten i Haninge tillsammans med Södertörns tingsrätt ett nytt sätt att handlägga vårdnadsmål. Arbetssättet kallas Konflikt och försoning. Målet är att stärka barnperspektivet och stötta föräldrar i att uppnå varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

Här finns en broschyr, riktad till föräldrar, samt en mer utförlig skrift för dem som vill ha mer information.

Broschyr Konflikt och försoning
Mer utförlig skrift

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019