Stöd i föräldraskapet

Foto: Illustration av Cecilia Torudd

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en god och kärleksfull uppväxt.

Kommunen erbjuder stöd till alla föräldrar, i olika former och i olika faser av föräldraskapet, från tidig anknytning till hur man hanterar vardagen med sin tonåring.

För att minska risken för virussmitta erbjuder vi digitala träffar i Alla barn i centrum, Älskade förbannade tonåring samt Egen styrka.

Här hittar du föräldraträffar, cirklar och föreläsningar:

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 maj 2020