Familjerådgivning

Familjerådgivning är en verksamhet som består av samtal som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden. Familjerådgivningen tar emot såväl heterosexuella som samkönade par. Kontakten är frivillig och det finns möjlighet att vara anonym. Inga journaler förs. Personalen har tystnadsplikt.

Verksamheten ska präglas av gott bemötande, respekt, integritet och objektivitet. Ditt/ert behov ska stå i centrum för rådgivningen och du/ni ska alltid känna dig/er trygga med rådgivningen och den familjerådgivare som utför tjänsten. Alla familjerådgivare har minst akademisk grundexamen och har godkänts av Haninge kommun.

Vem kan få familjerådgivning?

Alla Haningebor som önskar familjerådgivning ska erbjudas samtal. Minst en av parterna ska vara bosatt i Haninge för att ha rätt till familjerådgivning. Ni erbjuds upp till fem samtal.

Vad kostar det?

Varje samtal kostar 350 kronor. Avgiften betalas direkt vid besöket.

Väntetid

Väntetiden för ett första besök får inte överstiga två veckor och inledande krissamtal ska erbjudas med kort varsel, högst fem arbetsdagar.

Välj familjerådgivare

Från och med den 1 februari 2013 har Haninge kommun kundval när det gäller familjerådgivning. Ni väljer själva utförare, tar kontakt och avtalar tid för ett inledande samtal.

Familjerådgivare får inte tacka nej till någon som väljer en viss utförare. Du har rätt att när som helst byta utförare/familjerådgivare och du behöver inte ange orsak.

Kontaktuppgifter till de familjerådgivningar som har tecknat avtal med Haninge kommun finner du här. Listan fylls på efterhand. Presentation av deras arbetsmetoder, profilering med mera hittar du på deras egna hemsidor.


Godkända familjerådgivare

Aktiv Familjerådgivning (AFR)

Besöksadress
Tjärhovsgatan 32, 2 tr på Södermalm, Stockholm
Olofsgatan 10, 3 tr på Norrmalm, Stockholm

08-718 39 60
info@aktivfamiljeradgivning.se
www.aktivfamiljeradgivning.se/haninge

Språk
Svenska och engelska

Söderstödsgruppen

Besöksadress
Krukmakargatan 35 C på Södermalm, Stockholm

08-702 20 89
bokning@soderstod.se
www.soderstod.se

Språk
Svenska, engelska och spanska

Familjerådgivningen

Besöksadress
Målargatan 7, Stockholm (Hötorget)

0770-33 06 16
info@familjeradgivningen.com
www.familjeradgivningen.com

Språk
Svenska och engelska

Kyrkans familjerådgivning

Besöksadress
Handenterminalen 1, Handen
Södermannagatan 5, Stockholm

08-615 11 70
kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com
www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Språk
Svenska och engelska

Soultime

Besöksadress
Götgatan 19, Stockholm

070-738 37 01 eller 070-671 02 96
inger.kvissberg@gmail.com
www.soultime.se

Språk
Svenska, engelska, spanska och tyska

STOCKHOLMS PARRÅDGIVNING

Besöksadress
Åsögatan 122 på Södermalm, Stockholm
Garvaregatan 7 på Kungsholmen, Stockholm
Hantverkargatan 46 på Kungsholmen, Stockholm

08-650 62 70

info@stockholmsparradgivning.se

Språk: Svenska, engelska

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 juni 2019