Familjecentralen

Foto: Kristina Nordström

Familjecentralen Haninge är en mötesplats för föräldrar och barn 0–5 år. Här träffar du andra föräldrar och personal för att prata om allt som rör ditt barn. I Familjecentralen ingår öppna förskolan, kuratorer, barnavårdscentral, mödravårdscentral och föräldramottagning.

Under hösten 2019 byter flera av våra verksamheter lokaler och vi kommer att uppdatera informationen kring detta på denna sida.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en pedagogisk verksamhet som leds av förskollärare tillsammans med dig. Du har chans att dela tankar och funderingar gällande föräldraskap med andra föräldrar och personal. Ditt/dina barn får en introduktion till förskolan genom sång, rörelse och skapande verksamhet.  

Öppna förskolan är till för barn som inte är inskrivna i ordinarie barnomsorg.

Kontakta Öppna förskolan

  • 08-606 72 78

Kurator

Kurator på familjecentralen erbjuder samtalsstöd. Att vara förälder är utmanande på många sätt även om barnet också är det mest fantastiska som hänt i ens liv. Nya känslor, sömnlöshet, osäkerhet, skrik, konflikt i relationen, ja, allt detta som är naturligt blir ibland för mycket. Kurator kan bidra till hopp, perspektiv och nya tankar. 

Hos kurator kan du också få hjälp med att ansöka om stöd i olika former. Kurator erbjuder upp till 5 samtal, har tystnadsplikt och för inga journaler. Samtalen är kostnadsfria. 

Kontakta kuratorerna

  • 08-606 78 67
  • 08-606 93 48

Föräldramottagningen

Som förälder ställs vi ofta inför olika situationer och frågeställningar som påverkar våra barn och oss själva. Vi på föräldramottagningen ser samtal som en möjlig väg till förståelse och förändring.

Föräldramottagningen


Grupper och utbildningar

På Familjecentralerna erbjuder vi olika typer av gruppverksamhet och föräldrautbildningar:

Föräldragrupper
Spädbarnsmassage
Babyrytmik
Barnolycksfall
Alla barn i centrum – för föräldrar med barn 3–12 år
Alla barn i centrum

Trygghetscirkeln – för föräldrar till barn 0–6 år
Trygghetscirkeln

Älskade barn – för föräldrar i ett nytt land
Älskade barn – för föräldrar i ett nytt land

För mer information kontakta oss gärna.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 september 2019