Familjecentralen

Foto: Kristina Nordström

Familjecentralen Haninge är en mötesplats för föräldrar och barn 0–5 år. Här träffar du andra föräldrar och personal för att prata om allt som rör ditt barn. I familjecentralen ingår öppna förskolan, föräldrarådgivare, föräldrastöd, barnavårdscentral och mödravårdscentral.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en pedagogisk verksamhet som leds av förskollärare tillsammans med dig. Du har chans att dela tankar och funderingar gällande föräldraskap med andra föräldrar och personal. Ditt barn får en introduktion till förskolan genom sång, rörelse och skapande verksamhet.  

Öppna förskolan är till för barn som inte är inskrivna i ordinarie barnomsorg.

Öppna förskolan


Föräldrastöd

På familjecentralen finns möjlighet att träffa föräldrarådgivare som erbjuder föräldrastödjande samtal. Samtalen är frivilliga och vänder sig till alla föräldrar och andra vuxna som är viktiga för barnet.

Vi kan också vara behjälpliga genom att informera om samhällets olika funktioner och möjligheter till stöd med syftet att ge dig den specifika hjälp eller stöd som du och ditt barn behöver.

Vi har sekretess och besöken hos oss är kostnadsfria. Varmt välkomna!

Kontakta föräldrarådgivarna
08-606 78 67
08-606 93 48

Föräldrastöd


Grupper och utbildningar

På familjecentralen erbjuder vi även olika typer av gruppverksamheter och föräldrautbildningar:

Föräldragrupper
Spädbarnsmassage
Babyrytmik
Barnolycksfall
Trygghetscirkeln
Alla barn i centrum – för föräldrar med barn 3–12 år
Alla barn i centrum
Älskade barn – för föräldrar i ett nytt land
Älskade barn – för föräldrar i ett nytt land

För mer information kontakta oss gärna.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 april 2020