Mer om namn och namnbyte

Barnets vårdnadshavare väljer vilket förnamn och efternamn barnet ska bära. Anmälan om detta görs till Skatteverket inom tre månader från barnets födelse. Om så inte sker kommer barnet att bära mammas efternamn.

Om föräldrarna har äldre barn tillsammans och har gemensam vårdnad om dem, får det nyfödda barnet automatiskt det efternamn som det senast födda syskonet bär.

Ett barn kan byta efternamn om båda föräldrarna är överens om namnbytet. Ändring av namn görs hos Skatteverket.

Om föräldrarna inte är överens kan den förälder som önskar att barnet ska byta namn vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär socialnämndens yttrande före beslut. Nämndens utredning ska visa om det är till barnets bästa att namnbyte sker. Utredningen görs hos familjerätten.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 juni 2020