Faderskap och föräldraskap

Pappa med sitt barn Foto: PublicDomainPictures

Om mamman inte är gift vid barnets födelse ska faderskap fastställas av familjerättsenheten. Båda ska komma till ett personligt besök på familjerättsenheten, tillsammans eller var för sig.

Vid besöket ska både mamman och pappan kunna legitimera sig. De ska båda underteckna en faderskapsbekräftelse. I samband med besöket finns möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Gemensam vårdnad

Ovanstående gäller också lesbiska par som har fått barn genom assisterad befruktning på ett sjukhus i Sverige. Ni behöver också få föräldraskapet fastställt, och kan då anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad. För mer information, se broschyren "Gemensam vårdnad" i grå ruta.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019