Adoption

Foto: Mostphotos

Du kan få information om vad som gäller vid olika typer av adoptioner genom familjerättsenheten. Det kan till exempel gälla adoption av ett utländskt barn (adoptionen förmedlas oftast av auktoriserad svensk adoptionsorganisation), styvbarnsadoption eller adoption av släktings barn.

Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett beslut om medgivande av socialnämnden. Därför görs en utredning om era familjeförhållanden.

För att få medgivande krävs också att du/ni har deltagit i en av kommunen anvisad obligatorisk föräldrautbildning. En avgift, motsvarande kommunens självkostnad, tas ut för detta.

Den som vill adoptera måste ha fyllt 18 år. Ett par som vill adoptera tillsammans ska vara gifta eller sammanboende. Ensamstående kan också adoptera. Homosexuella som ingått partnerskap prövas för adoption på samma sätt som makar.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019