Sysselsättning

Sysselsättning enligt SoL är till för dig som behöver en meningsfull sysselsättning men har svårigheter att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan söka den här insatsen.

På Montex erbjuds arbetsträning för personer med psykiska funktionshinder som varit borta från arbetslivet eller aldrig haft en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna är paketering, montering, sortering och distribution. Montex kunder är kommunala förvaltningar, föreningar och privata näringslivet. Arbetstiden är individuellt anpassad 1-5 dagar per vecka dock minst 4 timmar per dag.

Målsättningen med arbetsträningen är att ge meningsfulla och strukturerade arbetsdagar, och om möjligt att det ska leda vidare till studier, praktikplats eller arbete.

Montex finns på Moränvägen 13 i Jordbro.
Telefon: 08-606 75 43

Socialpsykiatrins företagssupport

Genom socialpsykiatrins företagssupport kan männsikor med psykisk funktionsnedsättning få möjlighet till sysselsättning på en arbetsplats utifrån egen förmåga, kompetens och intresse. Företagssupporten ger handledning och stöd till arbetspraktikanten och arbetsplatsen.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019