Särskilt boende

Särskilt boende enligt socialtjänstlagen är för dig som behöver en bostad där du får stöd och hjälp av personal. Du som har en stor och varaktigt kroppslig eller psykisk funktionsnedsättning kan söka den här insatsen.

Haninge kommuns särskilda boenden

Folkparkens stödboende
Folkparken 13
136 40 Haninge

Boenden med särskild service

Stationsvägen
Stationsvägen 20
137 38 Västerhaninge

Hammarbo
Hammarbovägen 11
137 56 Tungelsta

kontakt

Frågor om ansökan och beslut om boende
Socialpsykiatriska enheten
08-606 75 70
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 september 2021