Personligt ombud

För personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar.

Personligt ombud:

  • Är en frivillig och kostnadsfri verksamhet som utgår från dina önskemål och behov.
  • Arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.
  • Kan sökas av den psykiskt funktionsnedsatte själv, eller av en annan person i samråd med den psykiskt funktionsnedsatte.
  • Arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser.

Ett personligt ombud arbetar på ditt uppdrag och kan:

  • Tillsammans med dig planera, genomföra och följa upp uppdrag som du har definierat.
  • Ge råd och stöd.
  • Bistå i kontakten med exempelvis socialtjänsten, sjukvården och försäkringskassan.
  • Föra din talan om du behöver det.
  • Se till att du får den vård, stöd och den service du har rätt till.
  • Se till att insatser från olika myndigheter samordnas.

Samordnad individuell plan (SIP)

När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Behovet av en plan kan också påkallas av den enskilde själv eller närstående.
Syftet med en samordnad individuell plan är ökat inflytande och delaktighet för den enskilde och att individen får sina samlade behov av insatser tillgodosedda.

Information och instruktioner om hur och när du gör en samordnad individuell plan:

Kontakt

Stefan Aronsson
08-606 77 28
stefan.aronsson@haninge.se

Johanna Segerheim
08-606 49 65
johanna.segerheim@haninge.se

Besöksadress
Rudsjöterrassen 3, plan 2

Senast uppdaterad: 20 september 2021