Boendestöd och hemtjänst

Du som har en funktionsnedsättning och bor i egen bostad kan ansöka om hjälp med omvårdnad och praktiska sysslor i hemmet. Boendestöd innebär att personal hjälper dig att få struktur på din vardag och att ni tillsammans utför sysslor i ditt hem. Hemtjänst innebär att personalen hjälper dig med sysslor som du inte klarar av själv.

Boendestöd

Boendestöd syftar till att öka dina möjligheter till ett självständigt liv och delaktighet i samhället. Tillsammans med dig kan vi tvätta, städa, gå och handla och strukturera din vardag. Boendestöd bygger på att du själv är delaktigt.

Boendestöd vänder sig till dig som

  • bor i din egen bostad
  • har en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning
  • behöver få struktur i vardagsrutiner
  • behöver få stöd med att komma igång med aktiviteter eller sysselsättning
  • behöver stöd i kontakter med exempelvis anhöriga, kommunen och eventuellt andra myndigheter.

För att få boendestöd behöver du ett beslut från en biståndshandläggare på kommunen. Boendestöd är avgiftsfritt.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att du får hjälp i hemmet med service eller personlig omvårdnad. Hemtjänstpersonalen hjälper dig med de sysslor som du inte klarar av själv.

Hemtjänst vänder sig till dig som

  • bor i egen bostad
  • har en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning,
  • behöver service som städning, tvätt eller klädvård och inköp
  • behöver vård och omsorg, till exempel hjälp med att tvätta dig och klä på dig.
  • behöver stöd vid måltider och att komma till och från olika aktiviteter.

För att få hemtjänst behöver du ett beslut från en biståndshandläggare och betala en avgift.

Läs mer under Avgifter för SoL- och LSS-insatser

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut om boende och boendestöd
Socialpsykiatriska enheten
08-606 75 70
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 september 2021