Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som är ung och har en funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn under hela din skoltid, både i anslutning till skoldagen och under loven. Korttidstillsyn får du på Riksäpplet i centrala Handen.

Korttidstillsyn för skolungdomar vänder sig till dig som:

  • är över 12 år
  • går i skolan och inte kan vara hemma själv efter skolans slut eller under skolloven
  • har föräldrar som arbetar

För att få korttidstillsyn för skolungdom över 12 år behöver du ett beslut från en biståndshandläggare på social- och äldreförvaltningen.

Tips och råd

Här kan du läsa mer om tankar och känslor som kan vara svåra att prata om i familjer där det finns barn med funktionsnedsättning.

anhöriga.se/opratat

Kontakt

Avdelning funktionsnedsättning
08-606 70 00

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med LSS-handläggaren
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)

Senast uppdaterad: 20 september 2021