Godkända LOV-leverantörer

Lista över godkända LOV-leverantörer.

Assistansporten

Susanne Lindberg
073-500 02 09
info@assistansporten.se

Mål och inriktning

Våra ledord är ett respektfullt bemötande, delaktighet och omtanke.

Utifrån ditt beslut stöttar vi dig i att forma uppdraget, vi skräddarsyr personal helt efter dina önskemål. Din medverkan är viktig vid rekryteringen. Vi uppmärksammar dina behov och vad du behöver hjälp med. Vi är flexibla och anpassar oss efter vad som är viktigast för dig just idag.

Personalens kompetens

Vi har en bred kompetens bland vår personal. Vi har en specialpedagog som är specialiserad i kommunikation och inlärning för barn med psykiska och fysiska funktionshinder. Vi har även flera undersköterskor samt personliga assistenter med LSS utbildning.

Om du behöver kan vi rekrytera någon speciell till dig eller ditt barn enligt de önskemål du har.

Verksamhetsansvarig har erfarenhet från LSS sen 25 år tillbaka.

Geografiska begränsning

Vi arbetar i hela Haninge kommun.

Aktiviteter

Vi erbjuder ledsagning och avlösning både inom SoL och LSS, samt personlig assistans.


CL assistans AB

Charlotta Lindgren
08-531 700 70
charlotta.lindgren@classistans.se

Mål och inriktning

Vårt motto är att varje individ är unik och speciell vad gäller olika behov i det vardagliga livet. Företaget drivs av kvinnor med hjärtat på rätta stället.

Vi skräddarsyr för varje enskild person efter önskemål och behovet att fungera i det dagliga och att få samma personal efter ditt önskemål.

Vårt mål är att Du som kund ska kunna känna dig trygg och säker med oss och trygg i tanken att vi alltid ställer upp för dig och att du alltid kan nås oss varje dag mellan 07.00–22.00.

Företagets inriktning är alltid att vi eftersträvar hög kontinuitet och flexibilitet.

Personalens kompetens

Personalen består av undersköterskor och vårdbiträden. Personalen är utbildade i värdegrund och näringsrik mat för äldre.

Geografiska begränsning

Muskö, Handen, Jordbro, Brandbergen, Västerhaninge och Vendelsö.

Aktiviteter

Ledsagning

Du som kund kan använda din ledsagning till många olika aktiviteter ung som äldre, det användas till biobesök eller annat trevligt vilket du känner för.

Avlösning

Avlösning hjälper dig som är anhörig, vi avlöser dig så att du kan få egentid att göra annat enbart för dig själv.


Funkisgruppen

Maria Moberg
076-2419412
Funkisgruppen

Mål och inriktning

Vårt mål är att erbjuda en insats som kännetecknas av kontinuitet, flexibilitet och att du som kund äger dina timmar.

När du kommer som ny kund till oss så bokar vi ett möte där en individuell planering upprättas. På mötet deltar du, Funkisgruppens samordnare och/eller din företrädare. Syftet med mötet är att planera och dokumentera hur insatsen ska genomföras och följas upp.

Hos oss får du en kontaktperson. Det är kontaktpersonen som utför insatsen.  Kontaktpersonen har därmed en nära dialog med dig så att du har möjlighet att vara delaktig och själv kunna bestämma när, hur och med vem insatsen ska utföras. Skulle du inte trivas med din kontaktperson så får du självklart byta.

Personalens kompetens

På Funkisgruppen är matchningen av kund – personal av yttersta vikt. Om kunden och personalen trivs tillsammans blir den upplevda kvaliteten i tjänsten som störst. Vi tar därför stor hänsyn till dina önskemål gällande personal. Vid all rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och relevant erfarenhet och/eller utbildning för uppdraget.

Aktiviteter

Funkisgruppen Avlösning har som mål att erbjuda dig som förälder och/eller närstående till den som har en funktionsnedsättning tillfällig avlösning i hemmet. Avlösning ska vara ett positivt stöd i vardagen och ge förälder och/eller närstående möjlighet att göra annat.

Funkisgruppen Ledsagning har som mål att hjälpa dig att delta i fritids- och kulturaktiviteter utifrån dina önskemål. Detta gör det möjligt att träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv samt utöva sportaktiviteter.

Övrigt

Grunden i Funkisgruppens arbete utgörs av vår värdegrund och humanistiska människosyn. Alla människors lika värde, det goda professionella bemötandet samt våra värdeord, professionellt, ansvarsfullt, respektfullt och tydligt, är vägledande för allt vi gör.


Hemtjänstakuten AB

Olga Redig
076-096 11 18
olga.redig@gmail.com

Mål och inriktning

Vårt mål är att bygga ett tryggt och hållbart företag och hjälpa våra kunder med precis den assistans och ledsagning de behöver.

Vår ambition är att erbjuda våra kunder den bästa ledsagningen och den bästa personliga assistansen. Det bygger vi på ett engagemang hos våra medarbetare. Vi är både tillgängliga och lyhörda för våra kunders behov och alltid ger ett personligt bemötande.

Vårt mål inom ledsagning är att våra kunder kan bryta isolering och få möjlighet att leva som andra. Kunder med funktionsnedsättning får stöd och hjälp, som hjälper de delta i meningsfulla fritidsaktiviteter, kultur- och idrottsliv på jämlika villkor som andra. Vi medverkar till individernas  delaktighets i samhällslivet. Vi hjälper våra kunder att få kontakter med andra. Vi erbjuder våra kunder trygghet, kontinuitet och medmänskligt förhållningssätt i fokus på individen.

Personalens kompetens

Vi har en stabil personal grupp med låg personalomsättning. Våra medarbetare är vårdbiträden och undersköterskor med lång erfarenhet.

Företagsledningen har kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor. Personalen har alltid möjlighet att få kvalificerad handledning av verksamhetsansvarig Olga Redig som har högskoleutbildning inom LSS och 15 års erfarenhet inom LSS.

Geografiska begränsning

Vi arbetar inom hela Haninge kommun.

Aktiviteter

Vi erbjuder ledsagning och personlig assistans.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juni 2020