Individuell plan

En individuell plan finns för att du ska kunna påverka ditt liv och din vardag. Du som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan söka individuell plan. Beslut fattas av LSS-handläggare efter att de har fått din ansökan.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019