Individuell plan

En individuell plan finns för att du ska kunna påverka ditt liv och din vardag. Du som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan söka individuell plan. Beslut fattas av LSS-handläggare efter att de har fått din ansökan.

Kontakt

Information om LSS
08-606 78 50
Telefontid: Måndag–fredag klockan 9.30–11.30

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med LSS-handläggaren
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)

Senast uppdaterad: 20 september 2021