Tema & utveckling

Tema & utveckling

Mål och inriktning

Vi arbetar efter individanpassade scheman och rutiner för att nå målen som getts på uppdrag av LSS-handläggare. Verksamheten riktar sig främst till dig som finns inom autismspektrat.

Lokal, omgivning

Vi håller till i trivsamma lokaler på marknivå, vi har även en trevlig uteplats.

”Skapanderum” finns för enklare skapande som följer olika teman, till exempel årstiderna. Möjlighet till avskildhet för dig som önskar det. Tv-rum med soffor för dig som behöver vila under dagen. Närhet till buss och pendeltåg. Fina promenadvägar finns i området.

Mat och måltider

Medhavd matlåda kan värmas i mikro eller ugn. I närheten finns restauranger om du önskar köpa din mat. Här kan du välja att äta enskilt eller tillsammans med andra.

Du som vill kan få vara med och baka till fredagsfika.

Personalens kompetens

Våra medarbetare har flerårig erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar. Här finns personal med vård- och omsorgsutbildning och barnskötarutbildning. 

Vi har nära samarbete med arbetsterapeut och sjukgymnast för att säkerställa att du får bästa möjliga verktyg för en fungerande dag på verksamheten och individanpassade hjälpmedel vid behov.

Inflytande

Individuella morgonmöten hålls för att ge dig möjlighet att själv påverka utformningen av din dag. Vi har regelbundna uppföljningsmöten och samverkansmöten där fokus ligger på att utforma en verksamhet efter dina önskemål och behov. Genomförandeplaner utarbetas tillsammans med dig.

Aktiviteter

Arbeten efter teman, olika former av skapande, promenader, utflykter, musik, titta på film, lyssna till högläsning, pussel, spel, friskvård av olika slag och betonggjutning. Det finns tillgång till datorer och surfplattor. Vi besöker ofta kulturhuset för att låna böcker till verksamheten.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 oktober 2017