Pack och montering

Pack och montering

Mål och inriktning

På Pack och montering packar och monterar vi produkter från olika företag. Vi lägger stor vikt vid att ha tydliga dagsrutiner och att ge personligt utformat stöd. Vår ambition är att brukarna ska ha tillgång till en verksamhet som är anpassad efter brukarens behov och önskemål.

Lokal, omgivning

Vi finns i centrala Handen. Vi arbetar i ljusa härliga lokaler där alla får sin egen arbetsplats.

Mat och måltider

Vi värmer våra matlådor i mikrovågsugnen och äter tillsammans. Vi äter på restaurang sex gånger om året.

Personalens kompetens

Personalen på pack och montering har mångårig erfarenhet av att jobba inom LSS och SoL. Personalen har även andra kompletterande utbildningar så som Alternativa och kompletterande kommunikationsformer (AKK).

Inflytande

Alla dagar börjar med ett morgonmöte, brukare och personal planerar arbetsuppgifter och man ges även tillfälle att informera om något som man tycker är viktigt. Alla brukare är delaktiga i sin genomförandeplan. Vi har schemalagda brukarmöten en gång i månaden. Vi lägger stor vikt vid att ha tydliga dagsrutiner.

Aktiviteter

På pack och montering monterar och paketerar vi från olika företag. Vi använder oss även av två svetsmaskiner och en pressmaskin. Promenad går vi när det inte regnar.

Övrigt

Vi erbjuder träning på Friskis och Svettis där instruktörerna är utbildade och har lång erfarenhet av att leda personer med olika funktionsnedsättningar.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2020