Jordbro servicegrupp

Här hittar du information om dagliga verksamheten Jordbro servicegrupp.

Vi som jobbar i Jordbro servicegrupp berättar

VAD GÖR MAN HOS ER?
- Plockar skräp, skottar snö, delar ut reklam. Vi jobbar också med stadsodling och miljösopor.
- De som vill badar på friskvården, kören i kyrkan, bokprat.

VARFÖR SKA MAN VILJA VARA JUST HOS ER?
- Bra jobb.
- Alla hjälper till. Alla hjälps åt.

VAD ÄR ROLIGAST MED ATT VARA HOS ER?
- Plocka skräp och byta soppåsar är kul. Folk uppskattar vårat arbete både ute och inne.
- Vi gör utflykter ibland.

Jordbro servicegrupp

Mål och inriktning

Vi arbetar individuellt, utifrån det uppdrag vi fått av LSS/SoL-handläggaren.

Verksamheten riktar sig främst till dig, som gillar att ha din sysselsättning utomhus.

Lokal, omgivning 

Vi har en lokal i Jordbro Kultur-Föreningshus, som ligger mitt i Jordbro Centrum. Närhet till bra kommunikationer, natur, affärer, restauranger, i samma byggnad finns även ett miljöbibliotek. I närheten finns också ett fint utomhusbad.

Mat och måltider 

Tillgång till micro och lunchrum finns. Dessutom finns lunchrestauranger i närheten.

Personalens kompetens 

Personalen är utbildade stödassistenter och arbetar utifrån IBIC (Individens Behov I Centrum).

Personalen på Servicegruppen har en mångårig erfarenhet av att jobba med LSS och SoL.

Inflytande – Delaktighet – Medbestämmande

Vi har regelbundna uppföljningsmöten och samverkansmöten där fokus ligger på att utforma en verksamhet efter brukarnas önskemål och behov. 

Alla brukare är delaktiga i sina genomförandeplaner.

Aktiviteter 

Vi plockar skräp i närområdet, tömmer papperskorgar, delar ut reklam för olika föreningar. Vintertid skottar vi snö och sandar.

Vi tar hand om personalköket, internposten, städar vår lokal, hjälper till att ta  hand om husets och bibliotekets miljösopor.

Övrigt 

Vi har ett nära samarbete med arbetsterapeut och sjukgymnast för att säkerställa att bästa möjliga verktyg och hjälpmedel erbjuds.

Vi erbjuder träning på Friskis och Svettis där instruktörerna är utbildade och har lång erfarenhet av att leda personer med olika funktionsnedsättningar.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 september 2020