Godkända LOV-leverantörer

Jobbverket

Mål och inriktning

Vi erbjuder en väg till arbete och meningsfull sysselsättning, samvaro och gemenskap.

Vi är ett litet kooperativ ägt, socialt företag vilket gör att vi har ett personligt bemötande. För oss är brukarna i centrum, inte att göra vinst på verksamhet.

Syftet med våra arbetsverksamheter är att bryta social isolering och långvarig passivitet samt att förbereda deltagaren för ett ev framtida arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Yrkesmässiga färdigheter tränas samtidigt med förmåga att ingå i ett strukturerat sammanhang.

Jobbverkets insatser utgår alltid från en individuell planering som sker vid start av en placering. Vi har en humanistisk grundsyn och arbetar målmedvetet för att utveckla och förbättra brukarinflytandet i verksamheten. Begreppet empowerment är centralt och tongivande. 

Vi samarbetar med externa, företag och organisationer för att erbjuda praktik på arbetsplatser efter förmåga, färdigheter och intresse.

Värdegrund

 • Delaktighet och inflytande
 • Jämställdhet - alla människors lika värde
 • Solidaritet

Lokal, omgivning

Verksamhetens bas är Medvind i Tyresö Strand, Strandallén 5B i nya fina ljusa lokaler. Buss 824 går från Haninge ända fram till verksamheten. Vi har bageri som bakar mat och kaffebröd till café Alby samt några mindre privata företag. Förutom det har vi olika former av konsthantverk. Vi gör broderier, trasmattor, gips och betongfigurer och mindre snickeriarbeten m.m. Vi har ett nära samarbeta med våra andra verksamheter på Jobbverket, Plogstigen 3, i Tyresö. Där finns snickeri, paketering, bageri och elektronikåtervinning. Vi lägger stor vikt vid fysiska aktiviteter och erbjuder träning med instruktör från Korpen en dag i veckan samt vattengymnastik med instruktör en dag i veckan. Vi har samarbete med externa praktikplatser på den reguljära arbetsmarknaden anpassat utifrån intresse, färdigheter och egenskaper. Exempel på samarbetspartners är matvaruaffär, stall, och teaterverksamhet.

Medvind/Jobbverket är ett kooperativt socialt företag där ingen vinst tas ut från verksamheten. Överskott går tillbaka till verksamheten för att höja kvalitén för brukarna.

Vi driver också café Alby i friluftsområdet Alby Tyresö i natursköna omgivningar intill en badsjö. Caféet serverar matiga mackor och pajer utöver traditionellt fikautbud som vi själva bakar i vårt bageri. Våra deltagare kan erbjudas praktik på cafét.

Mat och måltider

Vi erbjuder lunch som vi lagar tillsammans till självkostnadspris två dagar i veckan.

Personalens kompetens

Arbetsledarna i de respektive verksamheterna har främst kompetenser som boendestödjare, fritidsledare, undersköterska och sjuksköterska, behandlingsassistent, förskollärare.
Verksamhetschefen är socionom. Därutöver finns kompetens inom personal och ekonomi, arbetsledning, psykologi och psykiatri, arbetsterapi, distribution och kontor, datateknik, vaktmästeri. Personal har också utbildats i MI (Motiverande samtal) och SE (Supported Employment) genom företaget. Därutöver viss fortbildning avseende t ex suicidprevention, psykisk hälsa, rehabilitering, bemötande och förhållningssätt.

Inflytande

Alla arbetsverksamheter har regelbundna APT dit alla deltagare i respektive enhet bjuds in. APT leds av arbetshandledaren. Därutöver bjuds representanter från varje arbetsverksamhet in till deltagarråd ca fyra gånger per år. Rådet leds av två arbetshandledare. Vi har en utsedd brukarrepresentant som kan ta emot klagomål och synpunkter anonymt från deltagare och också ingå i etiska rådet som leds av verksamhetschefen. Rådet sammanträder fyra gånger per år. En ris & ros-låda finns tillgänglig för alla att lämna synpunkter i. Inkomna förslag eller klagomål tas upp på personalmöte för åtgärd.

Aktiviteter

För arbetsträning, sysselsättning och arbetsförmågebedömning finns åtta olika arbetsverksamheter.

 • paketering
 • textilt hantverk
 • mindre snickeriarbeten
 • konsthantverk
 • bageri
 • fysisk träning med instruktörer
 • Café Alby
 • Medvind 
 • Samarbete med externa praktikplatser utifrån intresse, färdigheter och egenskaper

Våra målgrupper

Vi erbjuder plats för personer med följande arbetsmarknadsåtgärder och enligt följande myndighetsbeslut.

 • Daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SOL)
 • Daglig verksamhet för personer enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), personkrets 1 och 2
 • Arbetsträning och arbetsförmågebedömningar för arbetsförmedlingen
 • Sysselsättning enligt jobb- och utvecklingsgarantin i samarbete med arbetsförmedlingen
 • Uppdrag från resursrådet hos Samordningsförbundet Östra Södertörn
 • Deltar i ESF-projektet SE-vägen i regi av samordningsförbundet Östra Södertörn

Hemsida

Kulfångsgården

010-130 33 33

Mål och inriktning

Vi har alltid kunden i fokus och arbetar med långsiktiga individuella mål.
Vårt fokusområde är sinnestimulering.

Lokal och omgivning

Anpassat lokal i ett plan. Här finns tre avdelningar och flertalet "sinnesrum" med olika teman.

Vi har en stor trädgård runt hela fastigheten med mycket träd och grönska, trädgården är tillgänglig med rullstol och den används flitigt under sommarhalvåret.
Verksamheten ligger något avsides men har nära till affärer och centrum vilket ger stora valmöjligheter och möjlighet till anpassning beroende på kundernas önskemål. Det finns fina promenadstråk som är tillgängliga med rullstol.

Mat

Verksamheten lagar inga egna måltider utan kunden har med sin mat hemifrån eller beställer från en förskoleverksamhet som ligger i anknytning. Måltiderna individanpassas efter önskemål och behov.

Lunch ätes gemensamt med personal och/eller andra brukare i pedagogiskt syfte, men möjlighet finns till enskildmiljö.

Till varje fredag sker gemensam bakning till den gemensamma fikapausen.

Personalens kompetens

Vi arbetar ständigt med kompetenshöjning. Våra medarbetare har en grundläggande pedagogisk utbildning inom omvårdnad och de flesta har mångårig erfarenhet.
Vår personal har grundläggandekunskap inom HLR, HSL, Förflyttningsteknik, Autismspektrumtillstånd och att åldras med utvecklingsstörning.
Vi har även en arbetsterapeut och ett arbetsterapibiträde i verksamheten samt ett nära samarbete med Resursteamet som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna gällande sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Inflytande

Vi har kunden i fokus och arbetar med att anpassa våra aktiviteter efter kundernas önskemål och behov.
Vi arbetar efter tydliggörande pedagogik och varje kund har ett individuellt anpassat schema.

Aktiviteter

Verksamhetens aktiviteter är både gemensamma och individuellt anpassade. Aktiviteterna utgår från verksamhetens fokusområde som är sinnesstimulering och vi arbetar med en balans mellan aktivitet och vila.

De gemensamma aktiviteterna består av liggande dans, pyssel, bakning och musikstund.

I övrigt erbjuds olika former av sinnestimulering i våra sinnesrum där vi kombinerar ljus, ljud, känsel, balans och lukt.

Hemsida

Nytida Resursteamet Farsta Nord

08-625 83 60

Mål och inriktning

Tillsammans skapar vi en verksamhet som är meningsfull och utvecklande.

Lokal och omgivning

Närhet till buss och tunnelbana.

Mat

Nytida Resursteamet erbjuder alla deltagare lunch och mellanmål till självkostnadspris. Man kan ta med egen mat och äta inne på enheten eller så vill man kanske vara med i en matlagningsgrupp och laga maten tillsammans med andra. Det finns även flera trevliga restauranger i området för den som så önskar.

Kompetens

Vi har högutbildad personal så som socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, musikterapeut, pedagog, konstnär,

Inflytande

Du bestämmer över innehållet i din verksamhet och vi följer upp din genomförandeplan kontinuerligt. Vi har veckomöten på enheten där vi vill att du kommer med förslag och idéer på hur vi kan utveckla verksamheten tillsammans.

Aktiviteter

Veckan fylls av aktiviteter utifrån dina önskemål. Vi firar högtider tillsammans. Utflykter, skidresor och andra äventyr!

Övrigt

För dig som vill ut på arbetsmarknaden arbetar vi efter metoden Supported Employment. Vi har samarbete med över 300 företag och organisationer.

Hemsida

Nytida Resursteamet Farsta Syd

08-625 82 74

Mål och inriktning

Tillsammans skapar vi en verksamhet som är meningsfull och utvecklande.

Lokal och omgivning

Närhet till buss och tunnelbana.

Mat

Nytida Resursteamet erbjuder alla deltagare lunch och mellanmål till självkostnadspris. Man kan ta med egen mat och äta inne på enheten eller så vill man kanske vara med i en matlagningsgrupp och laga maten tillsammans med andra. Det finns även flera trevliga restauranger i området för den som så önskar.

Kompetens

Vi har högutbildad personal så som socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, musikterapeut, pedagog, konstnär,

Inflytande

Du bestämmer över innehållet i din verksamhet och vi följer upp din genomförandeplan kontinuerligt. Vi har veckomöten på enheten där vi vill att du kommer med förslag och idéer på hur vi kan utveckla verksamheten tillsammans.

Aktiviteter

Veckan fylls av aktiviteter utifrån dina önskemål. Vi firar högtider tillsammans. Utflykter, skidresor och andra äventyr!

Övrigt

För dig som vill ut på arbetsmarknaden arbetar vi efter metoden Supported Employment. Vi har samarbete med över 300 företag och organisationer.

Hemsida

Nytida Resursteamet Haninge

Mål och inriktning

Nytida Resursteamet erbjuder en individuellt anpassad daglig verksamhet. Det är dina mål och drömmar som styr.

Du får ta del av aktiviteter från våra fem verksamhetsinriktningar

 • Jobb och utbildning
 • Kultur och skapande
 • Träning och hälsa
 • Djur och natur
 • Person och relation

Nytida Resursteamet Haninge vänder sig till personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, tillhörande personkrets 1 enligt LSS.

Lokal / omgivning

Lokalen ligger på våning 9 och är tillgänglig med hiss. Lokalen är anpassad och tillgänglig för personer som använder rullstol. 500 meters gångväg från Handenterminalen med direkt anslutning till kommunala färdmedel så som pendeltåg och buss. Handenterminalen ligger ett stenkast från Haninge centrum med närhet till service, restauranger, affärer och bibliotek. På några minuters gångavstånd ligger naturområdet Rudan med möjlighet att vistas vid skog och sjö. Det finns även tillgänglighetsanpassade promenadstråk i området

Mat/måltider

Gemensam matsal. Möjlighet finns att ta med egen mat och värma.

Personalens kompetens

Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns bland Nytida Resursteamets coacher. Personalen har målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar.

Inflytande

Tillsammans med din kontaktperson formulerar du en individuell genomförandeplan och ett schema för din verksamhet. Vi har veckomöten där det informeras och diskuteras om det som händer på Nytida Resursteamet.

Aktiviteter

En gång om året hålls en prova-på-vecka, med möjlighet att testa nya aktiviteter. Temadagar såsom Nytida Resursteamets egen melodifestival. Kvällsöppet en gång i månaden. Sommar- och julfest.

Övrigt

Hemsida
www.resursteamet.se

Facebook
www.facebook.com/bortomdagensgranser

Nytida Resursteamet Haninge Nord

08-625 82 00

Mål och inriktning

Nytida Resursteamet erbjuder en individuellt anpassad daglig verksamhet. Det är dina mål och drömmar som styr. Du får ta del av aktiviteter från våra fem verksamhetsinriktningar:

 • Jobb och utbildning
 • Kultur och skapande
 • Träning och hälsa
 • Djur och natur
 • Person och relation

Nytida Resursteamet Haninge vänder sig till personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, tillhörande personkrets 1 enligt LSS.

Lokal / omgivning

Lokalen ligger på våning 2 och är tillgänglig med hiss. Lokalerna är stora, nya och helt nyrenoverade. Lokalen är anpassad och tillgänglig för personer som använder rullstol. 300 meters gångväg från Handenterminalen med direkt anslutning till kommunala färdmedel så som pendeltåg och buss. Handenterminalen ligger ett stenkast från Haninge centrum med närhet till service, restauranger, affärer och bibliotek. På några minuters gångavstånd ligger naturområdet Rudan med möjlighet att vistas vid skog och sjö. Det finns även tillgänglighetsanpassade promenadstråk i området.

Mat/måltider

Gemensam matsal. Möjlighet finns att ta med egen mat och värma.

Personalens kompetens

Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns bland Nytida Resursteamets coacher. Personalen har målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar.

Inflytande

Tillsammans med din kontaktperson formulerar du en individuell genomförandeplan och ett schema för din verksamhet. Vi har veckomöten där det informeras och diskuteras om det som händer på Nytida Resursteamet.

Aktiviteter

En gång om året hålls en prova-på-vecka, med möjlighet att testa nya aktiviteter. Temadagar såsom Nytida Resursteamets egen melodifestival, Friidrottsdag, Mästarnas mästare, Glada midnattsloppet med mera.
Kvällsöppet en gång i månaden. Sommar- och julfest.

Övrigt

Hemsida: https://nytida.se/verksamheter/haninge-nord/

Instagram: Nytidahaningenord

Nytida Resursteamet Globen Nord

Mål och inriktning

Nytida Resursteamet erbjuder en individuellt anpassad daglig verksamhet. Det är dina mål och drömmar som styr. Du får ta del av aktiviteter från våra fem verksamhetsinriktningar:

 • Jobb och utbildning
 • Kultur och skapande
 • Träning och hälsa
 • Djur och natur
 • Person och relation

Nytida Resursteamet i Globen vänder sig till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med fysisk funktionsnedsättning. Verksamheten passar för dig som uppskattar mycket stimuli och intryck.

Lokal/omgivning

Utöver kontor och mötesrum finns rum för sinnestimulering och träning i våra ljusa, tillgängliga och rymliga lokaler. Lokalen är tillgänglig för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Toalett tillgänglig för personer som använder eldriven rullstol. Fler taklyftar finns.

Verksamheten ligger i Globen-området med närhet till service, restauranger och affärer (Globen shopping). 150 meter till T-bana Globen, 300 meter till busstation. 500 meter till Gullmarsplan som är en stor knutpunkt för kommunikationer.

Mat/måltider

Gemensam matsal. Möjlighet finns att ta med egen mat och värma.

Personalens kompetens

Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns bland Nytida Resursteamets coacher. Personalen har målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar.

Inflytande

Tillsammans med din kontaktperson formulerar du en individuell genomförandeplan och ett schema för din verksamhet. Vi har veckomöten där det informeras och diskuteras om det som händer på Nytida Resursteamet.

Aktiviteter

En gång om året hålls en prova-på-vecka, med möjlighet att testa nya aktiviteter. Temadagar såsom Nytida Resursteamets egen melodifestival. Kvällsöppet en gång i månaden. Sommar- och julfest.

Övrigt

Hemsida
www.resursteamet.se

Facebook
www.facebook.com/bortomdagensgranser

Nytida Resursteamet Globen Väst

Mål och inriktning

Nytida Resursteamet i Globen väst är en individuell utformat daglig verksamhet för personer inom personkrets 1. Vi tar utgångspunkt i varje individs önskemål om innehåll och målsättning och erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter inom jobb och praktik, träning och hälsa, skapande och personlig utveckling. Målgrupp på enheten är NPF och högfungerande autism och har även en inriktning mot psykisk ohälsa. Globen väst är även en utav regionens enheter som är arbetar inriktat med målgruppen hemmasittare enligt en specifik arbetsmetod.

Lokal och omgivning

Nytida Resursteamet Globen väst har stora lokaler beläget mitt i Globen köpcentrum på våningsplan 5 med hiss upp. Kommunala färdmedel såsom tunnelbana och tvärbana finns med 5-7 minuters gångavstånd. Parkeringsmöjligheter finns i parkeringshus under köpcentret.

Mat och måltider

Mat ingår inte under verksamhetstid. Möjlighet att värma matlådor finns på enheten samt att köpa frysta matlådor på plats. Det är god tillgång lunchrestauranger.

Personalens kompetens

I personalgruppen finns högskoleutbildat personal. Socionom, beteendevetare, arbetsterapeut, socialpedagog och själavårdare.

Inflytande

Som deltagare i verksamheten har du inflytande i din process och är delaktig i att skapa din egna individuella genomförandeplan. Du har inflytande över vad du skall göra och är delaktig i att bestämma de aktiviteter du har på schemat. Vi eftersträvar även inflytande i verksamheten i stort och hur vi skall ha det tillsammans på vår gemensamma arbetsplats. Det finns ett forum varje vecka för att skapa möjlighet till detta. Vi genomför även brukarundersökningar varje år med möjlighet att berätta vad man tycker om sin dagliga verksamhet.

Aktiviteter

Aktiviteter som i dagsläget bedrivs på enheten är: spelaktiviteter såsom brädspel, rollspel och tv-spel, matlagning och bakning, gymträning, praktik enskilt och i grupper på olika företag, samtalsgrupper, skapande, musikaktiviteter såsom sång och skapa musik i en musikstudio, studiestöd och stöd i enskilt arbete med egna projekt som skrivande och föreläsande. De aktiviteter som finns på schemat varierar och utgår från de personer som har verksamhets önskemål för sin verksamhet.

Spakafé Happy

Huddinge
08-122 933 25

Mål och inriktning

Verksamheten riktar sig främst till personer som har spa, kafé och friskvård som sitt intresse.

Lokal och omgivning

Lokalen ligger i botten av ett bostadshus med närhet till buss och pendeltåg.

Mat

Egen matlåda alternativt lunch mot kostnad.

Kompetens
Arbetsterapeut, förskollärare, teckenkunnig personal. Kompetens finns inom kommunikation/alternativ kommunikation, kognitivt stöd och tydliggörande pedagogik.

Inflytande

En genomförandeplan upprättas och följs upp minst 1 gång per år. Du kan också på APT varje vecka påverka verksamhetens innehåll och upplägg.

Aktiviteter

SPA, taktil stimulering, manikyr och sinnesstimulerande aktiviteter.
Kafé, bakning, försäljning och andra vanligt förekommande sysslor i ett kafé.
Friskvård, qigong, avslappning, matlagning och skogspromenader.

Hemsida

Trappan

Handen
08-777 30 20

Mål och inriktning

Trappans dagliga verksamhet i Haninge är anpassad för dig som behöver extra mycket stöd och som tycker om att vistas i naturen.

Lokal och omgivning

Trappan ligger i närheten av ett villa- och industriområde, mitt i samhället men ändå avskilt. Promenadvägar finns i direkt anslutning till våra lokaler.

Mat

Vi tillagar all vår mat i vårt eget kök, men också ofta ute över grillen.

Kompetens

Alla medarbetare har stor erfarenhet av och kunskap om arbetet med personer som är i behov av extra mycket stöd i de många situationer som uppstår under en dag.

Inflytande

Tillsammans med dig gör vi en individuell utvecklingsplan som vi löpande uppdaterar. Verksamheten ska kännas meningsfull, stimulerande och utvecklande.

Aktiviteter

Veckan fylls av aktiviteter utifrån dina önskemål. Vi firar högtider tillsammans. Utflykter, skidresor och andra äventyr!

Övrigt

Om vädret tillåter är vi ute i naturen. Vi disponerar en buss som tar oss till olika strövområden i närheten. Inomhus har vi sinnesstimulerande aktiviteter i de olika rummen samt en aktivitetsslinga med inslag av både fin- och grovmotoriska aktiviteter.

Hemsida

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 oktober 2018