Godkända LOV-leverantörer

Här hittar du information om godkända LOV-leverantörer.

Funkisgruppen

Mål och inriktning

På Radiovägen 27 i Tyresö finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 och som fått denna insats beviljad. Du är i fokus och din individuella målsättning styr vad du jobbar med här. Enklare arbetsträning, arbetsliknande verksamhet enskilt eller i grupp, praktik eller aktiviteter av social karaktär – ditt behov och dina förutsättningar avgör.

Lokal och omgivning

Vi finns i ljusa lokaler i närheten av Tyresö centrum. Det finns flertalet busshållplatser i närheten.

Mat och måltider

Gemensam lunch och möjlighet att äta medhavd mat.

Personalens kompetens

Personalen har för vår verksamhet relevant utbildning samt erfarenhet av att jobba med personer med olika funktionsnedsättningar och bakgrunder. Vi talar utöver svenska även engelska.

Inflytande

Varje insats påbörjas med att vi tillsammans upprättar en plan utifrån dina behov och önskemål. Du påverkar vad du gör, hur du gör det och kan byta kontaktperson om du önskar.

Aktiviteter

Vi erbjuder gemensamma utflykter.

Övrigt

Öppet alla helgfria vardagar klockan 8.00–16.00 eller enligt överenskommelse.

Jobbverket

Mål och inriktning

Vi erbjuder en väg till arbete och meningsfull sysselsättning, samvaro och gemenskap.

Vi är ett litet kooperativ ägt, socialt företag vilket gör att vi har ett personligt bemötande. För oss är brukarna i centrum, inte att göra vinst på verksamhet.

Syftet med våra arbetsverksamheter är att bryta social isolering och långvarig passivitet samt att förbereda deltagaren för ett ev framtida arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Yrkesmässiga färdigheter tränas samtidigt med förmåga att ingå i ett strukturerat sammanhang.

Jobbverkets insatser utgår alltid från en individuell planering som sker vid start av en placering. Vi har en humanistisk grundsyn och arbetar målmedvetet för att utveckla och förbättra brukarinflytandet i verksamheten. Begreppet empowerment är centralt och tongivande. 

Vi samarbetar med externa, företag och organisationer för att erbjuda praktik på arbetsplatser efter förmåga, färdigheter och intresse.

Värdegrund

 • Delaktighet och inflytande
 • Jämställdhet - alla människors lika värde
 • Solidaritet

Lokal, omgivning

Verksamhetens bas är Medvind i Tyresö Strand, Strandallén 5B i nya fina ljusa lokaler. Buss 824 går från Haninge ända fram till verksamheten. Vi har bageri som bakar mat och kaffebröd till café Alby samt några mindre privata företag. Förutom det har vi olika former av konsthantverk. Vi gör broderier, trasmattor, gips och betongfigurer och mindre snickeriarbeten m.m. Vi har ett nära samarbeta med våra andra verksamheter på Jobbverket, Plogstigen 3, i Tyresö. Där finns snickeri, paketering, bageri och elektronikåtervinning. Vi lägger stor vikt vid fysiska aktiviteter och erbjuder träning med instruktör från Korpen en dag i veckan samt vattengymnastik med instruktör en dag i veckan. Vi har samarbete med externa praktikplatser på den reguljära arbetsmarknaden anpassat utifrån intresse, färdigheter och egenskaper. Exempel på samarbetspartners är matvaruaffär, stall, och teaterverksamhet.

Medvind/Jobbverket är ett kooperativt socialt företag där ingen vinst tas ut från verksamheten. Överskott går tillbaka till verksamheten för att höja kvalitén för brukarna.

Vi driver också café Alby i friluftsområdet Alby Tyresö i natursköna omgivningar intill en badsjö. Caféet serverar matiga mackor och pajer utöver traditionellt fikautbud som vi själva bakar i vårt bageri. Våra deltagare kan erbjudas praktik på cafét.

Mat och måltider

Vi erbjuder lunch som vi lagar tillsammans till självkostnadspris två dagar i veckan.

Personalens kompetens

Arbetsledarna i de respektive verksamheterna har främst kompetenser som boendestödjare, fritidsledare, undersköterska och sjuksköterska, behandlingsassistent, förskollärare.
Verksamhetschefen är socionom. Därutöver finns kompetens inom personal och ekonomi, arbetsledning, psykologi och psykiatri, arbetsterapi, distribution och kontor, datateknik, vaktmästeri. Personal har också utbildats i MI (Motiverande samtal) och SE (Supported Employment) genom företaget. Därutöver viss fortbildning avseende t ex suicidprevention, psykisk hälsa, rehabilitering, bemötande och förhållningssätt.

Inflytande

Alla arbetsverksamheter har regelbundna APT dit alla deltagare i respektive enhet bjuds in. APT leds av arbetshandledaren. Därutöver bjuds representanter från varje arbetsverksamhet in till deltagarråd ca fyra gånger per år. Rådet leds av två arbetshandledare. Vi har en utsedd brukarrepresentant som kan ta emot klagomål och synpunkter anonymt från deltagare och också ingå i etiska rådet som leds av verksamhetschefen. Rådet sammanträder fyra gånger per år. En ris & ros-låda finns tillgänglig för alla att lämna synpunkter i. Inkomna förslag eller klagomål tas upp på personalmöte för åtgärd.

Aktiviteter

För arbetsträning, sysselsättning och arbetsförmågebedömning finns åtta olika arbetsverksamheter.

 • paketering
 • textilt hantverk
 • mindre snickeriarbeten
 • konsthantverk
 • bageri
 • fysisk träning med instruktörer
 • Café Alby
 • Medvind 
 • Samarbete med externa praktikplatser utifrån intresse, färdigheter och egenskaper

Våra målgrupper

Vi erbjuder plats för personer med följande arbetsmarknadsåtgärder och enligt följande myndighetsbeslut.

 • Daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SOL)
 • Daglig verksamhet för personer enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), personkrets 1 och 2
 • Arbetsträning och arbetsförmågebedömningar för arbetsförmedlingen
 • Sysselsättning enligt jobb- och utvecklingsgarantin i samarbete med arbetsförmedlingen
 • Uppdrag från resursrådet hos Samordningsförbundet Östra Södertörn
 • Deltar i ESF-projektet SE-vägen i regi av samordningsförbundet Östra Södertörn

Hemsida

LEVA

Mål och inriktning

LEVA är en arbetsinriktad daglig verksamhet där du får arbetsträning inom
hunddagis, caféverksamhet, butik, träning/hälsa, data/IT samt möjlighet till extern praktik.

Miljö

Ljusa fina lokaler - för aktivitet och återhämtning
Markplan/1 våning upp (Hiss)
Pendeltåg, Västerhaninge C, 500 meter
Buss 835, hållplats Åbyplan, 30 meter
Nära butiker och service
Promenadvägar och skog nära inpå

Mat/Måltider

Du har möjlighet att värma egen medhavd lunch. Vi tillhandahåller även lunchlådor för dig som behöver mot en mindre kostnad. Vi äter tillsammans i våra lokaler. För dig som vill äta på restaurang, finns flera i närheten.

Inflytande

Utifrån dina mål och behov upprättar du med din kontaktperson en
genomförandeplan som är grunden för vårt samarbete. På gemensamma veckovisa möten får du information och har möjlighet att påverka.

Aktiviteter

På LEVA lyfter vi hälsofrämjande aktiviteter samt festligheter vid högtidstillfällen.

Övrigt

Supported employment.

Läs mer om LEVA

Misa

Mål och inriktning
Vill du ha en individuellt anpassad daglig verksamhet med arbetsinriktning? Till Misa Globen är du som har en diagnos inom AST (autismspektrumtillstånd) eller med en intellektuell funktionsnedsättning varmt välkommen.

Hos oss får du stöd att använda och utveckla dina förmågor och intressen samt hjälp att hitta en arbetsplats som passar dig. På arbetsplatsen ger vi dig det stöd du behöver. För dig som behöver en mer förutsägbar miljö finns möjligheter att arbeta i våra lokaler.

Miljö:
Misa Globen ligger nära Globen shopping och Tele2 Arena. Man tar sig enkelt till oss via allmänna kommunikationsmedel såsom tunnelbana, buss och/eller tvärbana.

Mat/Måltider:
Lunch kan intas i våra lokaler eller på arbetsplatsen där du har praktik.

Personalens kompetens:
Hos oss finns det bland annat socionomer, pedagoger, beteendevetare och arbetsterapeuter. Alla har utbildning i Supported Employment, Motiverande samtal, tydliggörande pedagogik och autism.

Inflytande:
På Misa utgår vi från dina önskemål och de styr vårt arbete. Vi utformar ett individuellt stöd för dig. Alla beslut som rör din insats tas i samråd med dig.

Aktiviteter:
Förutom stöd ut i arbetslivet kan du även välja olika kompletterande verksamheter, till exempel mindfulness, vägen till praktik- en arbetsmarknadsinriktad grupp, jag-stärkande samtalsgrupp, bloggstuga, olika sociala aktiviteter och studiebesök.

Övrigt:
På Misa erbjuder vi individuellt utformat stöd. Du styr och vi stöttar, allt ifrån dina förutsättningar och mål. Genom ett unikt kontaktnät har vi samarbeten med över tusen företag i olika branscher.

Läs mer om Misa

Nytida Resursteamet Farsta Nord

08-625 83 60

Mål och inriktning

Tillsammans skapar vi en verksamhet som är meningsfull och utvecklande.

Lokal och omgivning

Närhet till buss och tunnelbana.

Mat

Nytida Resursteamet erbjuder alla deltagare lunch och mellanmål till självkostnadspris. Man kan ta med egen mat och äta inne på enheten eller så vill man kanske vara med i en matlagningsgrupp och laga maten tillsammans med andra. Det finns även flera trevliga restauranger i området för den som så önskar.

Kompetens

Vi har högutbildad personal så som socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, musikterapeut, pedagog, konstnär,

Inflytande

Du bestämmer över innehållet i din verksamhet och vi följer upp din genomförandeplan kontinuerligt. Vi har veckomöten på enheten där vi vill att du kommer med förslag och idéer på hur vi kan utveckla verksamheten tillsammans.

Aktiviteter

Veckan fylls av aktiviteter utifrån dina önskemål. Vi firar högtider tillsammans. Utflykter, skidresor och andra äventyr!

Övrigt

För dig som vill ut på arbetsmarknaden arbetar vi efter metoden Supported Employment. Vi har samarbete med över 300 företag och organisationer.

Hemsida

Nytida Resursteamet Farsta Syd

08-625 82 74

Mål och inriktning

Tillsammans skapar vi en verksamhet som är meningsfull och utvecklande.

Lokal och omgivning

Närhet till buss och tunnelbana.

Mat

Nytida Resursteamet erbjuder alla deltagare lunch och mellanmål till självkostnadspris. Man kan ta med egen mat och äta inne på enheten eller så vill man kanske vara med i en matlagningsgrupp och laga maten tillsammans med andra. Det finns även flera trevliga restauranger i området för den som så önskar.

Kompetens

Vi har högutbildad personal så som socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, musikterapeut, pedagog, konstnär,

Inflytande

Du bestämmer över innehållet i din verksamhet och vi följer upp din genomförandeplan kontinuerligt. Vi har veckomöten på enheten där vi vill att du kommer med förslag och idéer på hur vi kan utveckla verksamheten tillsammans.

Aktiviteter

Veckan fylls av aktiviteter utifrån dina önskemål. Vi firar högtider tillsammans. Utflykter, skidresor och andra äventyr!

Övrigt

För dig som vill ut på arbetsmarknaden arbetar vi efter metoden Supported Employment. Vi har samarbete med över 300 företag och organisationer.

Hemsida

Nytida Resursteamet Globen Nord

Mål och inriktning

Nytida Resursteamet erbjuder en individuellt anpassad daglig verksamhet. Det är dina mål och drömmar som styr. Du får ta del av aktiviteter från våra fem verksamhetsinriktningar:

 • Jobb och utbildning
 • Kultur och skapande
 • Träning och hälsa
 • Djur och natur
 • Person och relation

Nytida Resursteamet i Globen vänder sig till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med fysisk funktionsnedsättning. Verksamheten passar för dig som uppskattar mycket stimuli och intryck.

Lokal/omgivning

Utöver kontor och mötesrum finns rum för sinnestimulering och träning i våra ljusa, tillgängliga och rymliga lokaler. Lokalen är tillgänglig för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Toalett tillgänglig för personer som använder eldriven rullstol. Fler taklyftar finns.

Verksamheten ligger i Globen-området med närhet till service, restauranger och affärer (Globen shopping). 150 meter till T-bana Globen, 300 meter till busstation. 500 meter till Gullmarsplan som är en stor knutpunkt för kommunikationer.

Mat/måltider

Gemensam matsal. Möjlighet finns att ta med egen mat och värma.

Personalens kompetens

Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns bland Nytida Resursteamets coacher. Personalen har målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar.

Inflytande

Tillsammans med din kontaktperson formulerar du en individuell genomförandeplan och ett schema för din verksamhet. Vi har veckomöten där det informeras och diskuteras om det som händer på Nytida Resursteamet.

Aktiviteter

En gång om året hålls en prova-på-vecka, med möjlighet att testa nya aktiviteter. Temadagar såsom Nytida Resursteamets egen melodifestival. Kvällsöppet en gång i månaden. Sommar- och julfest.

Övrigt

Hemsida
www.resursteamet.se

Facebook
www.facebook.com/bortomdagensgranser

Nytida Resursteamet Globen Väst

Mål och inriktning

Nytida Resursteamet i Globen väst är en individuell utformat daglig verksamhet för personer inom personkrets 1. Vi tar utgångspunkt i varje individs önskemål om innehåll och målsättning och erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter inom jobb och praktik, träning och hälsa, skapande och personlig utveckling. Målgrupp på enheten är NPF och högfungerande autism och har även en inriktning mot psykisk ohälsa. Globen väst är även en utav regionens enheter som är arbetar inriktat med målgruppen hemmasittare enligt en specifik arbetsmetod.

Lokal och omgivning

Nytida Resursteamet Globen väst har stora lokaler beläget mitt i Globen köpcentrum på våningsplan 5 med hiss upp. Kommunala färdmedel såsom tunnelbana och tvärbana finns med 5-7 minuters gångavstånd. Parkeringsmöjligheter finns i parkeringshus under köpcentret.

Mat och måltider

Mat ingår inte under verksamhetstid. Möjlighet att värma matlådor finns på enheten samt att köpa frysta matlådor på plats. Det är god tillgång lunchrestauranger.

Personalens kompetens

I personalgruppen finns högskoleutbildat personal. Socionom, beteendevetare, arbetsterapeut, socialpedagog och själavårdare.

Inflytande

Som deltagare i verksamheten har du inflytande i din process och är delaktig i att skapa din egna individuella genomförandeplan. Du har inflytande över vad du skall göra och är delaktig i att bestämma de aktiviteter du har på schemat. Vi eftersträvar även inflytande i verksamheten i stort och hur vi skall ha det tillsammans på vår gemensamma arbetsplats. Det finns ett forum varje vecka för att skapa möjlighet till detta. Vi genomför även brukarundersökningar varje år med möjlighet att berätta vad man tycker om sin dagliga verksamhet.

Aktiviteter

Aktiviteter som i dagsläget bedrivs på enheten är: spelaktiviteter såsom brädspel, rollspel och tv-spel, matlagning och bakning, gymträning, praktik enskilt och i grupper på olika företag, samtalsgrupper, skapande, musikaktiviteter såsom sång och skapa musik i en musikstudio, studiestöd och stöd i enskilt arbete med egna projekt som skrivande och föreläsande. De aktiviteter som finns på schemat varierar och utgår från de personer som har verksamhets önskemål för sin verksamhet.

Nytida Resursteamet Haninge

Mål och inriktning

Nytida Resursteamet erbjuder en individuellt anpassad daglig verksamhet. Det är dina mål och drömmar som styr.

Du får ta del av aktiviteter från våra fem verksamhetsinriktningar

 • Jobb och utbildning
 • Kultur och skapande
 • Träning och hälsa
 • Djur och natur
 • Person och relation

Nytida Resursteamet Haninge vänder sig till personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, tillhörande personkrets 1 enligt LSS.

Lokal / omgivning

Lokalen ligger på våning 9 och är tillgänglig med hiss. Lokalen är anpassad och tillgänglig för personer som använder rullstol. 500 meters gångväg från Handenterminalen med direkt anslutning till kommunala färdmedel så som pendeltåg och buss. Handenterminalen ligger ett stenkast från Haninge centrum med närhet till service, restauranger, affärer och bibliotek. På några minuters gångavstånd ligger naturområdet Rudan med möjlighet att vistas vid skog och sjö. Det finns även tillgänglighetsanpassade promenadstråk i området

Mat/måltider

Gemensam matsal. Möjlighet finns att ta med egen mat och värma.

Personalens kompetens

Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns bland Nytida Resursteamets coacher. Personalen har målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar.

Inflytande

Tillsammans med din kontaktperson formulerar du en individuell genomförandeplan och ett schema för din verksamhet. Vi har veckomöten där det informeras och diskuteras om det som händer på Nytida Resursteamet.

Aktiviteter

En gång om året hålls en prova-på-vecka, med möjlighet att testa nya aktiviteter. Temadagar såsom Nytida Resursteamets egen melodifestival. Kvällsöppet en gång i månaden. Sommar- och julfest.

Resursteamet Haninges hemsida

Instagram (Sök på nytidahaninge)

Nytida Resursteamet Haninge Nord

08-625 82 00

Mål och inriktning

Nytida Resursteamet erbjuder en individuellt anpassad daglig verksamhet. Det är dina mål och drömmar som styr. Du får ta del av aktiviteter från våra fem verksamhetsinriktningar:

 • Jobb och utbildning
 • Kultur och skapande
 • Träning och hälsa
 • Djur och natur
 • Person och relation

Nytida Resursteamet Haninge vänder sig till personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, tillhörande personkrets 1 enligt LSS.

Lokal / omgivning

Lokalen ligger på våning 2 och är tillgänglig med hiss. Lokalerna är stora, nya och helt nyrenoverade. Lokalen är anpassad och tillgänglig för personer som använder rullstol. 300 meters gångväg från Handenterminalen med direkt anslutning till kommunala färdmedel så som pendeltåg och buss. Handenterminalen ligger ett stenkast från Haninge centrum med närhet till service, restauranger, affärer och bibliotek. På några minuters gångavstånd ligger naturområdet Rudan med möjlighet att vistas vid skog och sjö. Det finns även tillgänglighetsanpassade promenadstråk i området.

Mat/måltider

Gemensam matsal. Möjlighet finns att ta med egen mat och värma.

Personalens kompetens

Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns bland Nytida Resursteamets coacher. Personalen har målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar.

Inflytande

Tillsammans med din kontaktperson formulerar du en individuell genomförandeplan och ett schema för din verksamhet. Vi har veckomöten där det informeras och diskuteras om det som händer på Nytida Resursteamet.

Aktiviteter

En gång om året hålls en prova-på-vecka, med möjlighet att testa nya aktiviteter. Temadagar såsom Nytida Resursteamets egen melodifestival, Friidrottsdag, Mästarnas mästare, Glada midnattsloppet med mera.
Kvällsöppet en gång i månaden. Sommar- och julfest.

Övrigt

Hemsida: https://nytida.se/verksamheter/haninge-nord/

Instagram: Nytidahaningenord

Spakafé Happy

Huddinge
08-122 933 25

Mål och inriktning

Verksamheten riktar sig främst till personer som har spa, kafé och friskvård som sitt intresse.

Lokal och omgivning

Lokalen ligger i botten av ett bostadshus med närhet till buss och pendeltåg.

Mat

Egen matlåda alternativt lunch mot kostnad.

Kompetens
Arbetsterapeut, förskollärare, teckenkunnig personal. Kompetens finns inom kommunikation/alternativ kommunikation, kognitivt stöd och tydliggörande pedagogik.

Inflytande

En genomförandeplan upprättas och följs upp minst 1 gång per år. Du kan också på APT varje vecka påverka verksamhetens innehåll och upplägg.

Aktiviteter

SPA, taktil stimulering, manikyr och sinnesstimulerande aktiviteter.
Kafé, bakning, försäljning och andra vanligt förekommande sysslor i ett kafé.
Friskvård, qigong, avslappning, matlagning och skogspromenader.

Hemsida

Trappan

Handen
08-777 30 20

Mål och inriktning

Trappans dagliga verksamhet i Haninge är anpassad för dig som behöver extra mycket stöd och som tycker om att vistas i naturen.

Lokal och omgivning

Trappan ligger i närheten av ett villa- och industriområde, mitt i samhället men ändå avskilt. Promenadvägar finns i direkt anslutning till våra lokaler.

Mat

Vi tillagar all vår mat i vårt eget kök, men också ofta ute över grillen.

Kompetens

Alla medarbetare har stor erfarenhet av och kunskap om arbetet med personer som är i behov av extra mycket stöd i de många situationer som uppstår under en dag.

Inflytande

Tillsammans med dig gör vi en individuell utvecklingsplan som vi löpande uppdaterar. Verksamheten ska kännas meningsfull, stimulerande och utvecklande.

Aktiviteter

Veckan fylls av aktiviteter utifrån dina önskemål. Vi firar högtider tillsammans. Utflykter, skidresor och andra äventyr!

Övrigt

Om vädret tillåter är vi ute i naturen. Vi disponerar en buss som tar oss till olika strövområden i närheten. Inomhus har vi sinnesstimulerande aktiviteter i de olika rummen samt en aktivitetsslinga med inslag av både fin- och grovmotoriska aktiviteter.

Hemsida

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 september 2020