Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som snabbt måste komma i kontakt med boendestödspersonal. Du som är sjuk, skadad eller har funktionshinder kan söka den här insatsen.

Vad är ett trygghetslarm?

Trygghetslarm är till för dig som snabbt måste komma i kontakt med boendestödspersonal. Du som är sjuk, skadad eller har funktionshinder kan söka den här insatsen.

Hur fungerar trygghetslarm?

Får du ett trygghetslarm, kontaktar vi de som installerar larmet. Sedan kontaktar larminstallatören dig och bokar tid för att komma hem till dig och koppla in larmet. När installatören kommer, ska du ha två uppsättningar av nycklar att lämna ut. Nycklarna ges till de två arbetsgrupper som jobbar med boendestöd.

Använder du trygghetslarmet når du de som ger dig hjälp. Meningen är att du ska kunna bo kvar i ditt eget hem och samtidigt känna dig trygg.

Rätten att få ett bra bemötande

Du ska mötas av vänlighet och respekt i dina kontakter med personalen via trygghetslarmet. Du har rätt att möta personal som ser vad du behöver och hjälper dig med det.

Så söker du trygghetslarm

Du söker trygghetslarm hos handikappomsorgens biståndshandläggare.

Trygghetslarm får du enligt Socialtjänstlagen (SoL) efter behovsbedömning. Om du vill veta mer kan du kontakta en biståndshandläggare.

När får du trygghetslarm?

Om du får trygghetslarm ska det installeras. Så snart det är gjort kan larmet börja användas. Du betalar en avgift enligt gällande taxa i Haninge kommun.

kontakt

Frågor om ansökan och beslut om trygghetslarm
Mottagning och myndighet
08-606 70 00
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 23 september 2020