Psykisk ohälsa och psykiska besvär

Är du eller någon närstående nedstämd eller lider av psykisk ohälsa? Då kan du få stöd och hjälp från olika håll. Regionen står för vård och behandling, vare sig det gäller ett barn eller en vuxen. Kommunen har vissa stödinsatser, men arbetsförmedlingen och försäkringskassan kan också hjälpa till.

Om det gäller ett barn

Då kan du kontakta

Prima Barn för barn och unga upp till 18 år

Ungdomsmottagningen med kuratorer för unga som lider av nedstämdhet eller andra lättare psykiska symtom

Kommunen, som har följande stödinsatser:

 • Grupper för barn och unga vars föräldrar har en psykisk ohälsa
 • Familjecentraler som kan hänvisa dig rätt

Här finns mer information till barn och ungdomar som mår dåligt

Om det gäller en vuxen

Då kan du kontakta

 • Vårdcentralen, som kan hänvisa rätt
 • Landstinget, via Capio Hjärnhälsan, för vård och behandling
 • Kommunens träfflokaler, boendestöd och i vissa fall särskilda boenden, för personer med en psykiatrisk diagnos.

Se vidare under Psykisk funktionsnedsättning

Om du är 7–17 år och har förälder som mår psykiskt dåligt

På Hanba har vi grupper för barn och tonåringar som har en förälder som mår psykiskt dåligt.

I våra grupper kan du gå för att

 • förstå att du inte är ensam
 • förstå att det aldrig är ditt fel
 • förstå att inga familjer är perfekta
 • bry dig om dig själv och dina egna behov
 • få svar på frågor som är vanliga och som barn och unga går och bär på
 • få lära dig om psykisk sjukdom och psykisk ohälsa
 • Grupper för barn till förälder med psykisk ohälsa

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 september 2020