För dig som är utsatt

Har du en våldsam partner? Känner du dig rädd och hotad, kontrollerad och isolerad? Har du blivit slagen, våldtagen eller utsatt för sexuella övergrepp? Är du utsatt för hedersrelaterat våld?

Du som är utsatt för hot och våld i nära relation

Det finns hjälp att få! Socialtjänsten kan erbjuda stödsamtal, försörjningsstöd och skyddat boende.

Kontakta vårt relationsvåldsteam så får du information om vilken typ av hjälp som kan vara aktuell för just dig.

Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp.

Även Haninge kvinnojour och Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour erbjuder stöd och hjälp.

Kontakt för våldsutsatta

Akut behov av hjälp  
Ring polisen på 112

Socialjouren (kvällar och helger)
020-70 80 03

Om du är barn
08-606 79 96

Om du är vuxen
08-606 91 40
rvt@haninge.se

 

orosanmälan

Gör en orosanmälan om du misstänker att någon är utsatt för våld i nära relation.

Orosanmälan

Senast uppdaterad: 20 september 2021