Tobaksfri förskola, skola och fritidsverksamhet

Haninge kommun har en vision om att alla verksamheter inom förskola, skola och fritidsverksamhet ska vara tobaksfria.

Här har vi samlat informationsmaterial, tips och råd för ett aktivt, långsiktigt och systematiskt arbete med tobaksfria miljöer för barn och unga samt en tobaksfri skola.

Den här sidan ger er tips, råd och material som kan vara till stöd i ert arbete med att ta fram en verktygslåda för er verksamhet.

Börja med att:

ta del av riktlinjerna

följ arbetsgången

och arbeta fram en handlingsplan

Materialet är hämtat från Örebro Läns Landsting och Örebro kommun samt från Stockholms stads projekt tobaksfriinnerstad.se.

Lycka till och tack för ditt arbete med att bidra till en tobaksfri miljö för Haninges barn och unga.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019