Öppenvård beroende och behandling för vuxna

Öppenvård beroende och behandling är Haninge kommuns behandlingsmottagning för vuxna med alkohol-, drog- och spelproblematik samt deras anhöriga.

Vi erbjuder psykosocial behandling för dig som upplever att du har beroendeproblematik och som önskar göra en förändring. Våra behandlingar utgår från socialstyrelsens riktlinjer och baseras på evidens och beprövad erfarenhet.

Metoder vi använder oss av under våra behandlingar bygger antingen på principerna i tolvstegsprogrammet eller på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vårt mål är att hjälpa dig uppnå en önskad förändring och för att säkerställa detta, följer vi kontinuerligt upp våra behandlingar tillsammans med dig.

Vill du har vår hjälp?

Om du önskar vår hjälp kan du ringa direkt till någon av oss för att boka ett informationssamtal. Vi kan erbjuda fem samtal utan beslut från socialtjänsten.

Har du ett mer omfattande behov av behandling eller om du redan har en socialsekreterare på vuxenenheten kan du ansöka där om att få delta i våra olika behandlingsprogram.


Behandlingar vid beroende av alkohol och droger

12-stegsbaserat behandlingsprogram

Behandlingen vänder sig till dig som har bestämt dig för att arbeta för ett nyktert och drogfritt liv. Behandlingen är baserad på principerna i tolvstegsprogrammet och sker i grupp och innefattar dagliga träffar. 12-stegsbehandlingen pågår upp till tolv veckor och följs av en eftervård en gång i veckan. Sammanlagd behandlingstid är ca ett år.

KBT-baserad behandling

Vi använder oss av behandlingsmetoder som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och som syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden. Vi arbetar med bland annat MI-motiverande samtal, CRA (Community Reinforcement Approach), Cannabisavvänjningsprogram samt Återfallsprevention.

Vi arbetar både enskilt och i grupp. Gruppen träffas 5 dagar i veckan i 12 veckor för att bygga upp en nykter och drogfri tillvaro. Behandlingen följs sedan av eftervård då vi träffas en gång per vecka.

Vi erbjuder även kvinnobehandling i grupp.

Väljer du enskild behandling lägger vi upp behandlingen tillsammans med dig utifrån dina behov och möjligheter.

Behandling vid spelberoende

Behandling av spelberoende om pengar, så kallat Hasardspelsyndrom, sker både i grupp och enskilt. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT). Den utgår från ett program med 10 träffar, där man träffas 1 gång per vecka och däremellan jobbar med de individuellt uppsatta behandlingsmålen.

Anhörigstöd

Våra anhörigstöd vänder sig till anhöriga och närstående som på något sätt drabbats av eller är orolig för en annan persons beroende.

Du är välkommen till oss om du bor i Haninge kommun eller om du är anhörig till någon som deltar i våra behandlingar, oavsett kommuntillhörighet. Du kan vara make, maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän, arbetskamrat med flera.

Vi kan erbjuda behandling både enskilt och i grupp. För mer information hör av dig till oss.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 februari 2020