MiniMaria Haninge

MiniMaria Haninge är en öppenvårdsmottagning för ungdomar och unga vuxna upp till 25 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol, narkotika eller problem med spel om pengar. Vi erbjuder råd, stöd och behandling till ungdomar och föräldrar.

MiniMaria Haninge är ett samarbete mellan Haninge kommun och Stockholms läns landsting. Vi som jobbar här är kuratorer, sjuksköterskor, läkare och receptionist.

Öppen mottagning

Under öppen mottagning kan du som oroad förälder eller hjälpsökande ungdom utan tidsbokning besöka oss på MiniMaria Haninge. Personer över 18 år behöver inte ha någon förälder med sig i ett första besök, även om vi tycker det är bra när de är med.

Vi tar inte drogtest vid öppen mottagning. Vid akut behov av drogtest rekommenderar vi att ni kontaktar Maria Ungdom.

Till dig som är förälder

Många föräldrar ringer till oss för att de är oroliga för sina ungdomar. En del har fått reda på att ungdomarna använder droger medan andra bara har en misstanke om det.

Vi erbjuder även föräldrar anhörigstöd genom samtal, enskilt eller i grupp. Vi har även föreläsningstillfällen där du har möjlighet att lära dig mer om beroende och om hur det är att vara anhörig till person med missbruk och beroende.

Till dig som är ungdom

Vill du ha en förändring? Kanske vi kan hjälpa dig? En del får stöd av familj och vänner och det är bra. Ofta kan du och din familj behöva mer hjälp. Vi som arbetar på MiniMaria Haninge har lång erfarenhet av att möta unga som använder narkotika eller har fått problem med alkohol. Vi erbjuder dig en kontakt som anpassas till det du behöver och som kan vara en viktig hjälp på vägen mot förändring.

Drogtester

Många föräldrar är angelägna om att deras ungdomar ska lämna drogtester på MiniMaria Haninge. Drogtester är något som vi erbjuder i kombination med samtalskontakt och i samarbete med landstinget. Många ungdomar kan tycka att det är skönt att visa för sina föräldrar att de inte tar droger genom att lämna drogtester. Drogtester är inget som ensamt ger en långsiktig förändring. Drogtesterna på MiniMaria Haninge genomförs genom övervakade urinprov.

Så här arbetar MiniMaria Haninge

I det första besöket får ni beskriva er situation för en behandlare och en sjuksköterska. Vi berättar om vad vi har att erbjuda och tillsammans kommer vi överens om hur vi går vidare. Ibland räcker det med ett par besök men för att åstadkomma en förändring är det ofta viktigt att träffas flera gånger.

I början av kontakten gör vi ofta en bedömning genom en strukturerad kartläggning av ungdomens livssituation med fokus på alkohol- och narkotikavanor samt psykiskt mående. Målet är att ungdomen och familjen får det stöd och den hjälp som leder till drogfrihet. Under kontakten kan drogtester tas när det bedöms som viktigt. Om vi efter bedömning tillsammans kommer fram till att behandlingsinsatser skulle kunna vara till hjälp kan vi bland annat erbjuda:

• Motiverande samtal
• Behandlande samtal
• Återfallsprevention
• Familjesamtal
• Olika manualbaserade program

Vi på MiniMaria anser att beroendeproblematik är något som påverkar hela familjen. Därför tycker vi att det är viktigt att både föräldrar och ungdom är engagerade i behandlingen.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 december 2019