Chatta med politikerna!

Haninge kommun fortsätter planeringen för bostäder med tidsbegränsade bygglov. Bygglov har beviljats för Häggvägen och avtal har skrivits under mellan entreprenör och kommun för Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen. Den 19 april svarade socialnämndens ordförande och stadsbyggnadsnämndens ordförande på frågor om bostäder för nyanlända och ungdomar med fokus på Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen.

Måndagen den 22 maj 2017 var det dags igen. Då svarade socialnämndens ordförande och stadsbyggnadsnämndens ordförande på frågor om bostäder för nyanlända och ungdomar med fokus på Blockstensvägen.

Ytterligare frågor? Om du har ytterligare frågor eller inte hade möjlighet att delta i chatten är du välkommen att maila politikerna:

goran.svensson@haninge.se
petri.salonen@haninge.se

Chatt med fokus på Blockstensvägen 2017-05-22 

Moderator: Hej och välkomna till vår chatt om bostäder för nyanlända och ungdomar, idag med fokus på Blockstensvägen. Med på chatten har vi Petri Salonen, socialnämndens ordförande och Göran Svensson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, som båda är redo att svara på era frågor.

Sofia: Varför har ni en chatt istället för riktiga möten med oss som bor i kommunen?
Göran Svensson: Vi testar nya sätt att vara tillgängliga på invånarnas villkor. Fördelarna med en chatt är att vi kan få många nya frågor och att den är lika för alla. Vi har också haft fysiska möten men har märkt att vi får en bättre diskussionsmiljö där alla får komma till tals när man möts i personliga samtal så vi prioriterar att prata i mindre grupper istället för att ha stora dialogmöten.

Moderator: I och med att dagens besökare inte är så frågvisa så ställer vi lite generella frågor till Göran och Petri. 1. Vad är det som ska byggas? 2. Hur kommer det se ut? 3. Vad sker härnäst?

Göran Svensson: 1. Totalt ska 60 lägenheter byggas på Blockstensvägen i Jordbro. Det blir sex hus, bestående av två våningar vardera. Av 60 lägenheter är sex stycken är femmor, tolv stycken är treor och återstående lägenheter är ettor. Ungefär 1/3 av lägenheterna ska gå till ungdomar.

Göran Svensson: 2. Precis hur husen kommer se ut är inte bestämt än. 3. Avtalet med entreprenören behandlas av kommunstyrelsen 29 maj. Nästa steg är att byggaren ansöker om bygglov. Inflyttning är planerad till hösten.

Jan-Erik: Varför bryr ni er inte om vad vi som bor här tycker? Vi är en stor majoritet som är emot dessa byggen.
Petri Salonen: Vi vet att det finns olika åsikter i frågan, men det finns en bred politisk majoritet i kommunfullmäktige för att ta emot de nyanlända som anvisats till Haninge.

Björn: Vad kommer dom göra förutom bo där?
Petri Salonen: Precis som andra Haningeinvånare så ska de arbeta eller studera. För många är det första steget SFI och introduktion på arbetsmarknaden.

Moderator: Nu återstår 10 minuter av dagens chat - passa på att ställa era frågor nu innan vi avslutar för idag.

Björn: Tack. Och vad händer om dom inte vill vara med i sådana åtgärder?
Petri Salonen: Då blir personen av med sin etableringsersättning och kan troligtvis inte betala sin hyra. Kan man inte betala sin hyra så riskerar det att leda till vräkning.

Moderator: Nu avslutar vi chatten för idag - tack för att ni medverkat. Har ni fler frågor får ni gärna kontakta Göran eller Petri via e-mail.

 

Chatt med fokus på Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen 2017-04-19

Moderator: Hej och välkomna till vår chatt om om bostäder för nyanlända och ungdomar. Med på chatten har vi Petri Salonen, socialnämndens ordförande och Göran Svensson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, som båda är redo att svara på era frågor.

Volontär: Hej! Min fråga gäller tidsplanen. Hur länge ska bostäderna stå kvar och blir kan de användas till tex ungdomsbostäder i framtiden?
Göran Svensson: De tillfälliga byggloven gäller för 10 år och kan förlängas ytterligare fem år. Redan från första inflyttning kommer ca 1/3 av bostäderna vara ungdomsbostäder. Eftersom behovet kan förändras med tiden kan det bli aktuellt att använda fler av bostäderna för ungdomar.

Johnny: Göran,det är tid för dig att gå ut med korrekt information om bygget på Häggvägen,dvs att bygget inte kommer igång nu utan att överklagan hos länsturelsen ska behandlas klart först sen får vi se om dett blir byggt eller ej
Göran Svensson: Eftersom sakägare/rågrannar inte har haft några invändningar så är min bedömning att högre instans inte stoppar bygget.

Johnny: Tillfälliga bygglov kan omvandlas till permament bygglov så 10-15 år gäller inte då
Göran Svensson: Det är inte aktuellt i de här fallen.

Stålis: Hej Göran hur går de med modulerna i Tungelsta ?Kommer vi få färre boende?
Göran Svensson: Hej! Planen är ca 40 lägenheter i Tungelsta som ska blir klara i höst.

Sofie: Vad för slags bostäder ska byggas (hyresrätter/bostadsrätt, studentbostäder)? Hur många rok kommer lägenheterna ha?
Göran Svensson: Alla bostäder blir hyresrätter på 1-3 rum. Ca 1/3 blir ungdomsbostäder.

Johnny: Nu sa jag om att du ska gå ut med korrekt info i media dessutom så har rågrannar mycket invändningar det har börjats med många överklaganden och nu är det insammling för folkomröstning så snälla gå ut med korrekt information
Göran Svensson: Vi gör olika bedömningar av vad överklagandet kan leda till så vi får väl avvakta vad länsstyrelsen kommer fram till för beslut.

Lars: Vad är det som kommer att byggas på Lisebergsvägen-Vendelsömalmsvägen?
Göran Svensson: Det är 21 lägenheter inrymda i åtta byggnader i ett plan. 13 enrumslägenheter á 23 kvm, fem tvårumslägenheter á 42 kvm samt tre trerumslägenheter á 65 kvm. Ca 1/3 kommer att vara ungdomsbostäder.

JAL: Är alla överens om det här, och i så fall, varför röstar man inte om frågan i fullmäktige?
Göran Svensson: En bred politisk majoritet har beslutat i fullmäktige att vi ska bygga bostäder med tillfälligt bygglov för nyanlända och för ungdomar.

Lennart. S: Jag tycker Socialdemokraterna gör ett bra jobb med de nyanlända och modulerna blir fina hus.
Göran Svensson: Tack! Vi har samma krav på standard på de här lägenheterna som på alla andra bostäder som byggs i kommunen.

A: Kommer man att kunna hjälpa till på något sätt. Inte med att bygga, men kanske som stöd eller volontär.
Petri Salonen: Tack för en bra fråga! Givetvis kan man ställa upp som volontär, Haninge kommun håller löpande volontärträffar där flera föreningar deltar. Nästa träff är 3 maj och mer information finns på haninge.se eller så kan du maila mig direkt för mer info.

Sofie: Hur kommer det se ut på Lisebergsvägen? Hur kommer området påverkas? Kan man se ritningarna någonstans?
Göran Svensson: Det är inte helt klart än. Men man kan se skisser på kommunens hemsida under fliken Mottagning av nyanlända. Det kommer troligen att bli enplanshus för att de på bästa sätt ska smälta in i området.

Hjalmar: Hur många nyanlända har kommit till kommunen och hur jobbar ni för att integrationen ska lyckas?
Petri Salonen: Vi ska ta emot ca 500 personer under 2 år. Den viktigaste frågan under den första perioden har varit att lösa boendefrågan. Nu är vi fas med boendena, nästa steg är att samordna våra insatser inom kommunen. Nu har vi bl.a. sökt 40mkr till ett projekt med andra aktörer för att arbeta med integration.

Erik: Varför kan ni bygga bostäder för nyanlända men inte för oss ungdomar som inte har någonstans att bo?
Göran Svensson: Haninge kommun är en av de kommuner i Stockholms län som bygger flest bostäder. 1/3 av de tillfälliga bostäder som byggs nu ska gå till ungdomar. Vi har tidigare byggt särskilda bostäder för ungdomar vid Häggvägen. Där byggdes 180 ungdomsbostäder förra året. Det är också på gång fler studentbostäder i Handen. Många av de privata byggarna satsar också på små bostäder.

Moderator: Nu återstår 10 min av chatten. Vi kommer endast att hinna besvara två frågor till.

JAL: Intressant idé med en chatt. Kommer ni att informera mer på den här sidan framöver? Bra att få veta mer om vad som händer i kommunen.
Moderator: Hej Jal! Vad roligt att du tycker att det är en intressant idé! Vi kommer att uppdatera hemsidan kontinuerligt, där kan du få information. Vi ska utvärdera chatten och se om vi ska fortsätta med detta konceptet.

Per-Olof: Vad kostar det att ta emot alla flyktingar?
Petri Salonen: Kostnaden för mottagandet av nyanlända har bekostats av statsbidrag. För kommunen är det ingen direkt kostnad. Varje enskild hyresgäst betalar hyra för sin bostad.

Johnny: Nu eftersom du är så säker att detta med modulhus i Haninge stöds av befolkningen så varför inte sammankalla Haninges medborgare till ett möte så alla komun invånare kan berätta för dig vad dom tycker
Göran Svensson: Vi har representativ demokrati i Sverige, medborgarna väljer i fria val sina representanter. Vårt kommunfullmäktige representerar väljarna i Haninge, de har till uppdrag att fatta beslut om kommunens verksamhet och utveckling.

Moderator: Nu avslutar vi chatten för idag - tack för att ni medverkat. Har ni fler frågor får ni gärna kontakta Göran eller Petri via e-mail.

Johnny: Tack till er alla

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2018